Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sokrates: Daimonion - úvaha

Sokrates: Daimonion - úvaha


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o úvahu na Sokratovou knihou Daimonion a některými myšlenkami tam obsaženými.

Obsah

1.
Úvod
2.
Dobro a zlo
3.
Katolická církev a Sokrates
4.
Závěr

Úryvek

"Větši diskusi a vnitřní rozpory ve mne vzbuzuje jiný Sokratův citát – „Schopnost rozlišovat mezi dobrem a zlem je zakotven v rozumu každého jednotlivce.“ Co tím chtěl Sokrates říct? Snad, že hranice mezi dobrem a zlem je jasně stanovená a každému člověku vrozená? Ať to Sókrates myslel jakkoli, tak ani jedno nemůže být pravda, protože jak dnes již víme, tak psychika člověka není vrozená, ale utváří se také během života – výchovou, sebevýchovou – prostě procesem začleňování člověka do společnosti. A v tom je ten háček. Někdo nebo něco nám říká, kde je ta hranice mezi tím co je dobré a co je zlé. Ten někdo je rodič nebo třeba učitel a to něco je zákon (ústava ČR, LZLPS a jednotlivé zákoníky, vyhlášky, …). Všechny tyto faktory ovlivňující vytváření světonázorových postojů mladých (i starších, starých) jedinců vycházejí z evropských zásad a kulturního vývoje, které zase vycházejí z křesťanských zásad."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45b2439a578f3.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Sokrates.doc (27 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse