Sopka


Kategorie: Geografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Sopka - počet, kde se nachází, jak vzniká sopečná činnost.

Úryvek

Na světě existuje asi 600 činných sopek.Nejvíce se jich vyskytuje na křehkých místech podél okrajů litosférických desek,kde do ruda roztavené magma (svrchní vrstva hornin) vyvěrá ze Země na povrch.Typická sopka má tvar kužele,uvnitř probíhá jícen neboli soupuch a na dně je magmatický krb.Z krbu mohou vést další postranní krátery.Jakmile se v magmatickém krbu zvyší tlak,začne jícnem sopky stoupat láva,směs magmatu a pevných hornin,a začne se ze sopky vylévat(erupce).Je-li láva příliš hustá,usazuje se uvnitř jícnu a úplně ho zatarasí.

Poznámka

Velmi stručný referát.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x446dff1aa8f91.zip (4 kB)
Nezabalený formát:
Sopka.doc (25 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse