Seminarky.cz > Životopisy > > > Soren Kierkegaard - medailonky myslitelů 16/34

Soren Kierkegaard - medailonky myslitelů 16/34


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory, Profi práce

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ze série profesionálních medailonků významných světových i českých myslitelů krátce postihuje život a dílo Sorena Kierkegaarda. Součástí je rovněž podobizna a ukázka z díla. Předchozí část série naleznete zde Immanuel Kant - medailonky myslitelů 15/34 a následující zde Wolfgang Köhler - medailonky myslitelů 17/34.

Obsah

1.
Život
2.
Dílo
3.
Ukázka z díla

Úryvek

"Kierkegaard se narodil v Kodani roku 1813 v rodině obchodníka. Na universitu se zapsal v sedmnácti letech, ale až za deset let složil teologické zkoušky. Krátce na to byl promován na magistra svobodných umění.

Jeho matka a pět sourozenců zemřeli během několika málo let a Kierkegaard zůstal s otcem sám. Velmi na něj zapůsobilo otcovo náboženské zoufalství - smrt manželky a dětí považoval za Boží trest a roku 1838 zemřel také. Zanechal synovi své jmění - ten se ho však nepokoušel ani rozmnožit, ani udržet. Roku 1841 odcestoval za dalším studiem do Berlína. Své dědictví využil k zaplacení výdajů spojených s vydáváním svých knih. Zemřel roku 1855, právě v době, kdy jeho finance byly vyčerpány. Vyhnul se tak chudobě. Své knihy vydával nejčastěji pod různými pseudonymy.

• Buď - anebo (1843)
• Pojem úzkosti (1844)
• Strach a chvění
• Stadia životní cesty (1845)
• Uzavírající nevědecký dodatek k filosofickým zlomkům (1846)
• Nácvik křesťanství - tento spis byl poprvé publikován pod psedonymem Anti-Climacus, představuje křesťanské chápání, které vrcholí v etické přísnosti
• Suďte sami! - spis pojednává o skutečném následovníku Krista, který potřebuje Boží milost; vyšlo posmrtně roku 1876

Sören Kierkegaard: Nácvik křesťanství. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2002. 1. vyd. ISBN 80-7325-004-7 S.85
"Většina lidí, jež nyní v křesťanstvu žije, si určitě představuje, že kdyby žili současně s Kristem, ihned by ho navzdory jeho nepoznatelnosti poznali. Naprosto jim uniká, že prokazují neznalost sebe samých a nechápou, že toto přesvědčení, jimž jistě chtějí vzdát Kristu čest, je blasfemie, obsažená v nedialekticky ukecaném klimaxu farářových nesmyslů, jako že Kristus byl tak dalece Bohem, takže zůstával v nepostižitelnosti, že nebyl maso a krev, ale pravý opak masa a krve.""

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5120fe74d42a2.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Soren_Kierkegaard_medailonky_16.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse