Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Současná analýza motivů Evropanů bojovat za Islámský stát

Současná analýza motivů Evropanů bojovat za Islámský stát


Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta, Ostrava

Charakteristika: Seminární práce se zabývá motivy obyvatel Evropy bojovat za Islámský stát. Práce v úvodu charakterizuje samotný pojem "Islámský stát" a analyzuje situace v jednotlivých evropkých zemích. Závěrem práce shrnuje motivy, které jsou dle autora příčinami nárůstu bojovníků Islámského státu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Pozadí a propaganda
3.
Bojovníci z řad Evropských zemí
3.1.Velká Británie
3.2.Francie
3.3.Německo
3.4.Rakousko
3.5.Nizozemí
4.
Etnický původ bojovníků
5.
Motivy evropských bojovníků
6.
Závěr
7.
Použité zdroje

Úryvek

"Tento problém se významně dotýká zejména Evropy, odkud pochází významná část radikálních bojovníků. Dosud nejsou jasné přesné počty bojujících, nicméně rozvědky jednotlivých státu uvádí až řády tisíců dobrovolníků.
Pro Evropské země představuje tento fenomén významný problém, jak z hlediska morálního, tak zejména bezpečnostního. U mnohých navrátilců totiž není jasné, co přesně na tomto území dělali a pro zemi tak představují bezpečnostní riziko a potenciál páchání teroritických činů.
Pozadí a propaganda

Je potřeba říci, že Islámský stát si nelze představovat jako namátkou vzniklou skupinu, která není schopná ovládat dobytá území a jehož správa je chaotická a nahodilá. Naopak disponuje nemalými finančními zdroji, které mu dovolují obhospodařovat organizovanou armádu, včetně výcvikových středisek nových rekrutů a dobře placený důstojnický aparát.
Důraz klade také na propracovanou propagandu a „budování své vlastní image“. Právě zde můžeme hledat faktory, které ovlivňují potenciální bojovníky z řad obyvatel Evropy. Oproti propagandě Al-Káidy je propaganda islámského státu dobře propracovaná a cílená.

Cílem této propagandy jsou mladí lidé ve věku 15 – 30 let, tedy generace, která jinak vnímá podněty vnějšího okolí. Zatímco starší generace jsou učebním procesem a způsobem života ovlivněna především psanými zdroji, literaturou a „hmatatelnými“ podněty, generace mladší je stimulována především podněty vizuálními a audio-vizuálními. Islámský stát je obecně známý svými videi a sdílenými příspěvky. Vše se odehrává v prostředí internetu a prakticky jakýkoliv propagandistický materiál je šířen výhradně ve virtuálním prostoru. Tedy v prostoru, v němž se pohybují právě mladší generace. Zmiňovaný obsah, v němž dominantní roli hrají autentická videa je navíc „podbarvený“ líbivou hudbou a dobrodružnými záběry bojů. Charakteristický je právě autentičností a jakousi dobrodružností. Celkově působí jako velmi stimulující.

Oproti materiálům, které uveřejňovala Al-Káida mají propagandistické materiály Islámského státu následující atributy:

- Kosmopolitní záběr.
- Sdílení ve virtuálním prostoru v prostředí internetu a cílené na internetovou kulturu.
- Charakteristické jsou aktuálností, „dobrodružstvím“ a přitažlivostí.
- Dominuje prostředí sociálních sítí.
- Nejsou filozofického rázu.
- Audiovizuální materiál má krátkou stopáž a vyhýbá se dlouhým projevům představitelů.
- Běžně v nich figurují tzv. „obyčejní členové“ a řadoví bojovníci, často nejen ze zemí Blízkého východu, ale např. z Chille, Norska apod.
- Soustředí se na dobytá území, nikoliv na západní cíle."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54a3d16860095.zip (109 kB)
Nezabalený formát:
Soucasna_analyza_motivu_Evropanu_bojovat_za_Islamsky_stat.doc (201 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse