Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Součin komplexních čísel - program v Pascalu

Součin komplexních čísel - program v Pascalu


Kategorie: Pascal

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Program pro vytvoření funkcí pro výpočet reálné a imaginární části součinu dvou komplexních čísel a použijte je pro výpočet a tisk tohoto součinu.

Úryvek

“Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Soubor ve formátu *.pas.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: inf061.zip (1 kB)
Nezabalený formát:
Inf061.PAS (1 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse