Referáty pascal

Název Goodness Staženo

Nejmenší společný dělitel a násobek (NSD a NSN) - program v Pascalu

Program, který vypočte největší společný dělitel a nejmenší společný násobek dvou celých čísel. Program je ukázkou volání funkce z funkce.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pascal

1482x

Řešení soustavy rovnic - program v Pascalu

Program pro výpočet řešení soustavy dvou lineárních rovnic.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pascal

1253x

Směrodatná odchylka - program pro výpočet v jazyce Pascal

Program pro zpracování n měření (n).
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pascal

1251x

Kvadratická rovnice - program v Pascalu

Program pro výpočet kořenů kvadratické rovnice, zadáme-li koeficienty rovnice.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pascal

1240x

Výpočet n-té mocniny - program v Pascalu

Program, který pomocí funkce bude počítat n-tou mocninu reálného čísla, kde n je číslo typu Integer.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pascal

914x

Hanojské věže - program v Pascalu

Program, který řeší problém Hanojských věží: máme k dispozici tři jehly a určitý počet disků s různým průměrem a s otvorem uprostřed, které se na jeh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pascal

741x

Faktoriál - program v Pascalu

Jedná se o program z prostředí Pascalu, který je schopen vypočíst faktoriál zadaného čísla.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pascal

663x

Prvočíslo - program v Pascalu

Program, který zjistí, zda zadané celé číslo je prvočíslo. Výsledný program podá hlášení: Cislo n je (neni) prvocislo.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pascal

648x

Logaritmy - program v Pascalu

Program zlogaritmuje tři zadaná čísla a tato čísla potom spolu vynásobí.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pascal

614x

Komplexní čísla - program v Pascalu

Tohle je ukázkový program, který dovede vypočítat součet, rozdíl, podíl i součin komplexních čísel.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pascal

538x
1  2  3  4  5  6  7  »