Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Souhrn anglické gramatiky

Souhrn anglické gramatiky

Kategorie: Nauky o anglickém jazyce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje souhrn anglické gramatiky. Stručně charakterizuje všechny gramatické jevy. Veškerou problematiku doprovází několika názornými příklady.

Obsah

1.
Podstatná jména
2.
Předpřítomný čas prostý, průběhový
3.
Modální slovesa
4.
Přítomný čas prostý, průběhový
5.
Zájmena
6.
Podmiňovací způsob
7.
Podmínková souvětí
8.
Nepřímá řeč
9.
Členy
10.
Frázová slovesa
11.
Gerundium
12.
Zápory, otázky a odpovědi
13.
Vztažné věty
14.
Infinitiv
15.
Trpný rod
16.
Číslovky
17.
Vyjadřování budoucnosti
18.
Předminulý čas prostý, průběhový
19.
Rozkazovací způsob
20.
Příslovce
21.
Přídavná jména
22.
Minulý čas prostý, průběhový
23.
Pomocná slovesa
24.
Předložky

Úryvek

"Počitatelnost:
-podst. jména mohou být počitatelná (countable) a nepočitatelná (uncountable).
počitatelná: můžeme je použít s číslovkou (one tiket – two tickets), podstatná jména počitatelná můžou být v množném čísle (flowers, children). Používáme před nimi člen (a man, an egg, the eggs). Používají se s neurčitými číslovkami: many (many tickets), few (few students).
nepočitatelná: nemůžeme spočítat, neumí vytvořit množné číslo (furniture, information). Není před nimi člen a sloveso, které po nich následuje je v čísle jednotném (Milk is good for you. Weather was very good yesterday.) Nepočitatelná množná čísla dělíme na: látková: iron, water, meat, wood. abstraktní: love, work, culture, nature. Používají se s neurčitými číslovkami: much (much water), little (little money). Jako člen se používá some (oznamovací věta), any (otázka a zápor).
Číslo:
-jednotné a množné – singular and plural of nouns.
-pravidelné množné číslo:
se tvoří přidáním koncovky “(e)s”:
1. končí-li podstatné jméno na -p,-t, -k, -f: přidáváme koncovku -s - [s]
cup  cups, cat  cats.
po ostatních souhláskách: přidáváme koncovku -s – [z]
dog  dogs, girl  girls.
2. končí-li podst.jméno na -ch, -s, -sh, -x, z: přidáváme koncovku -es – [iz]
church  churches, class  classes.
3. končíli podstatné jméno na -o: přidáváme koncovku -es:
potato  potatoes, hero  heroes.
4. končí-li podstatné jméno na souhlásku + y: změkčujeme
fly  flies, lady  ladies, country  countries.
končí-li podstatné jméno na samohlásku + y: nezměkčujeme
day  days, boy  boys.
-nepravidelné množné číslo: může se tvořit změnou kmenové samohlásky nebo přidáním koncovky.
1. změna kmenové samohlásky:
man  men, woman  women, foot  feet, tooth  teeth, goose geese, mouse  mice.
2. podstatná jména končící na -f -fe: mají koncovku ves.
leaf  leaves, life  lives, knife  knives, wife  wives.
3. koncovka -en:
child  children, ox  oxen.
-podstatná jména pouze v mn.čísle: většinou oblečení na nohy: jeans, trousers, shorts.

2. PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS: prostý, průběhový (present perfect simle, present perfect continuous)

Tvoření:
-skládá se z pomocného slovesa have/has a minulého příčestí slovesa významového.
-past participle - pravidelné (regulary) – “ed” - I have played. nepravidelné (irregulary) – 3. tvar nepravidelných sloves - I have gone.
-oznamovací věta se skládá z podmětu + z pomocného slovesa have/has + z příčestí minulého. zápor se tvoří přidáním not a otázka inverzí.

oznamovací věta: zápor: otázka: krátké odpovědi:
I have worked haven´t worked Have I worked? Yes, I have.
You have worked haven´t worked Have you worked? No, you haven´t.
He, She, It has worked hasn´t worked Has he worked? Yes, he has.
We have worked haven´t worked Have we worked? No, we haven´t.
You have workde haven´t worked Have you worked? Yes, you have.
They have worked haven´t worked Have they worked? No, we haven´t."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15430
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse