Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Souhrn gramatiky

Souhrn gramatiky

Kategorie: Nauky o anglickém jazyce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou poznámek vysvětluje některé z gramatických jevů a věnuje se také tématické slovní zásobě. Gramatika je vysvětlována česky s příklady. Slovní zásoba obsahuje i české ekvivalenty jednotlivých frází.

Obsah

1.
Předpřítomný čas
2.
Zájmena zdůrazňovací a zvratná
3.
Greetings – farewells – intoductions
4.
Průběhový předpřítomný čas
5.
Reminders
6.
Vazba předmětu s infinitivem
7.
Vazba podmětu s infinitivem
8.
Průběhový minulý čas
9.
Offer of help – thanks
10.
Předminulý čas
11.
Requests – žádosti
12.
Nepřímá řeč
13.
Advice – troubles
14.
Podmiňovací způsob minulý
15.
Podmiňovací věty
16.
Způsobová slovesa s minulým infinitivem
17.
Reproach – vytýkat, Encouragement – podpora
18.
Časové věty
19.
Přivlastňovací pád u výrazů času
20.
So do I, neither do I
21.
Invitations – pozvání
22.
Participium
23.
Refusals – odmítnutí

Úryvek

“Participium

the country covered with snow
become worried
isolated farms
seeing the snow they left their cars at home

Angličtina má tři participia:
1. Přítomné neboli –ing tvar: asking
Týká se děje, který probíhá v současné době nebo současně s dějem určitého slovesa. V češtině mu odpovídá přechodník přítomný (asking žádaje, žádajíc, žádajíce: seeing vida, vidouc, vidouce) nebo přídavné jméno slovesné (žádající, vidoucí). Často se však překládá i vedlejší větou nebo infinitivem. Např. The standing man is Mr. Smith. Ten stojící muž je pan Smith. He remained standing. Zůstal stát. Seeing the snow...Když viděli sníh...
Trpný rod je pouze u předmětných sloves. Tvoří ho tvar being + minulé participium: being asked jsa požádán.

2. Minulé neboli –ed tvar: asked
U pravidelných sloves je zakončeno příponou –ed, u nepravidelných sloves je to tzv. třetí tvar: seen. Má význam trpný, v češtině mu odpovídá přídavné jméno slovesné: seen viděný, asked žádaný.

3. Perfektní: having asked
Tvoří je tvar having + minulé participium. Týká se děje, který přechází před dějem významového slovesa. V češtině mu odpovídá minulý přechodník: having asked požádav, having seen uviděv. Překládá se zpravidla vedlejší větou.
Trpný rod je pouze u předmětných sloves: having been asked byv požádán.

Participia se běžně užívají v psané řeči (v angličtině častěji než v češtině), ale poměrně zřídka v řeči hovorové.

Přítomné a perfektní participium má schopnost, stejně jako v češtině, v psané řeči zkracovat věty časové, příčinné a způsobové, pokud podměty jsou stejné. Jestliže nejsou stejné, každý podmět musí být uveden zvlášť.
Seeing it, he returned. a) když to viděl, vrátil se.
b) protože to viděl, vrátil se.
He stood there watching. Stál tam a díval se.
My brother not being at home, I returned. Protože bratr nebyl doma, vrátil jsem se.

Je-li v časové větě děj současný s dějem věty hlavní, užívají se spojky when když a while zatímco:
While (When) crossing the street he was run over by a car. Když (Jak) přecházel ulici, přejelo ho auto."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12574
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse