Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Souhvězdí Orion

Souhvězdí Orion


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Tento krátký referát představuje jedno z nejnámějších souhvězdí. Obsahuje základní informace o Orionu, mytologii s ním spojené i o tělesech a objektech, které v něm můžeme pozorovat.

Obsah

1.
Základní informace (pozorovatelnost, tvar, poloha,…)
2.
Mytologie
3.
Nejdůležitější hvězdy a objekty
Rigel
Betelgeuze
Orionův pás
Mlhoviny a hvězdokupy
Meteorické roje
Orientace na obloze

Úryvek

"Základní informace (pozorovatelnost, tvar, poloha,…)
Orion, souhvězdí s typickým tvarem přesýpacích hodin (nebo motýlích křídel – záleží na úhlu pohledu), leží v blízkosti nebeského rovníku, což znamená, že může být pozorován ze severní i jižní polokoule. V ČR se jedná o typické zimní souhvězdí, nejlepší pozorovací podmínky nastávají v lednu, kdy je na obloze téměř po celou noc. Naopak v květnu, červnu a červenci není pozorovatelný vůbec.
Mytologie
Mytologie Orionu je velmi bohatá. V různých kulturách představoval rozmanité spektrum postav, nejznámější jsou příběhy z antiky – těch je také největší množství verzí. Popisují Oriona jako skvělého, ale krutého a namyšleného lovce, který vynikal svou krásou, výškou a loveckým umem.
Antické báje se rozcházejí už v tom, jestli to byl člověk nebo polobůh. Podle jedné verze byl synem chudého thébského rolníka Hyrieda, který rád pomáhal potřebným. Jednoho dne pohostil ve svém domě tři pocestné – bohy Dia, Poseidóna a Hrmése v přestrojení. Ti mu za jeho dobrý skutek slíbili splnit přání. A protože byl Hyrieus bezdětný, požádal je, aby mu dali syna. Bohové mu přání splnili, a tak se narodil Orion (v této verzi je to tedy jen člověk). Podle jiného příběhu se ale jedná o poloboha, syna Poseidóna, boha moří a vodního živlu, a lovkyně Euryaly, která patřila k družině bohyně lovu Artemis. Od svého otce dostal Orion schopnost kráčet po dně i těch nejhlubších moří, přičemž mu hlava vyčnívala nad hladinu. Kromě výšky vynikal i krásou. Podle některých zdrojů měl Orion tři otce: kromě Poseidóna ještě i vládce bohů Dia a třetím otcem byl buď Hermés, posel bohů, Áres, bůh války, nebo bůh Apollón.
Antické báje se rozcházejí také v Orionově životě a smrti. Kvůli Orionovi vznikla hvězdokupa Plejády (souhvězdí Býk. Plejády byly mořské nymfy, které Orion pronásledoval tak dlouho, že je Zeus před Orionem proměnil v holubice a ukryl na noční oblohu, kde jsou však Orionem neustále pronásledovány.
Ve většině případů ho konec dostihl v podobě štíra. Podle jednoho z příběhů svou ukrutností rozhněval samotnou bohyni lovu Artemis a ta ho na něj za trest poslala. Štír Oriona bodnul a nešťastný lovec by jistě zahynul, kdyby se na poslední chvíli neobjevil léčitel Asklépios (Hadonoš). Podal Orionovi protijed, a tak mu život zachránil. Orion dostal za vyučenou a pochopil, že nejednal správně. Po zbytek života svých činů litoval a přidělení místa na obloze bylo odměnou za toto pokání (pojí se k němu i souhvězdí Velký pes a Malý pes; Štír – vychází nad obzor, když Orion zapadá, pomyslné pronásledování; a Hadonoš). Podle jiné verze však do pronásledování zasáhl Zeus, postavil se na stranu Artemidy a zabránil Asklépiovi Oriona zachránit."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54abf48f84137.zip (1613 kB)
Nezabalený formát:
Orion.pdf (402 kB)
Orion-prezentace.pdf (1419 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse