Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Soustava daní České republiky

Soustava daní České republiky


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text velmi povrchně a bodově informuje o daňové soustavě naší republiky. Vypisuje, čím se řídí daňové právo, a co je předmětem zákona č. 212/1992 Sb. Uvádí členění daní. V závěru seznamuje s druhy poplatků, i kdo je povinen je platit.

Obsah

1.
Daňové právo se řídí
2.
Zákon č. 212/1992 Sb.
3.
Členění daní
4.
Poplatky

Úryvek

"Daňové právo se řídí:
• Hmotně právními předpisy- jednotlivé daňové zákony
• Procesně právními předpisy= zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
• Rozpočtovými předpisy

Zákon č. 212/1992 Sb.: od 1. 1. 1993. Na území České republiky lze uložit daně:
• Z přidané hodnoty
• Spotřební
• Z příjmů fyzických a právnických osob
• Z nemovitostí
• Z převodu nemovitostí
• Darovací
• K ochraně životního prostředí

Členění daní: od 1. 1. 1993 členíme daně:
a. Přímé= -daň z příjmu fyzických osob- tzv. důchodová
-daň z příjmu právnických osob- tzv. důchodová
-daň z nemovitostí (pozemky, stavby)- majetková
-daň darovací- majetková
-daň z převodu nemovitostí- majetková
-daň silniční- majetková"

Poznámka

Práce s nízkou informační úrovní.
Některé informace již nemusí být aktuální.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_ekox0081.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Soustava_dani_CR.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse