Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Spartská výchova

Spartská výchova


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje kratší seminární práci na téma výchova ve Spartě.

Obsah

1.
Úvod 3
2.
Sparta 3
3.
Spartská výchova 5
4.
Závěr 7

Úryvek

"Tématem této seminární práce pro předmět obecná pedagogika je „spartánská výchova.“ Již vyslovení tohoto slovního spojení je důvodem, proč se v mysli snad každého příznivce vojenských dějin vynoří celá řada myšlenek a asociací. Spartánská výchova tedy bývá chápána zejména jako výchova vojenská, která byla praktikována ve starém Řecku, resp. v jednom ze dvou největších a nejvýznamnějších řeckých městských států neboli polis v období antiky, tedy v období zhruba 2 000 let před naším letopočtem až do období cca zhruba 4. století našeho letopočtu.
Výraz spartánská výchova popř. sparťanská výchova se však celkem obvykle používá rovněž v současné době, přičemž v současnosti je pod tímto pojmem obecně chápána přísná výchova. Tento výklad je do jisté míry pravdivý, nicméně lze jej označit za velmi zjednodušený a v této seminární práci se pokusím podrobněji a přesněji popsat spartánskou výchovu, tak jak fungovala a byla realizována v antické Spartě.
Před tím, než se zaměřím přímo na výchovu ve Spartě, ovšem uvedu určité základní informace o Spartě jako takové, neboť se domnívám, že základní informace o způsobu státního zřízení a pravidlech společenského či politického života nám do jisté míry osvětlují celou řadu otázek, které s otázkou výchovy ve Spartě více či méně souvisí.
V této seminární práci tedy bude po této úvodní kapitole zařazena kapitola, která pojedná obecně o Spartě jako antickém městském státu a další kapitola, která bude stěžejní kapitolou této práce, která se bude věnovat popisu spartské výchovy. V kapitole nazvané závěr pak budou stručně shrnuty základní poznatky této seminární práce.
2. Sparta
Staří Řekové, kteří sami sebe se nazývali Helény, jsou významní již třeba tím, že vytvořili nejstarší rozvinutý právní systém na evropském kontinentu. Dalším významným aspektem, který je neopominutelný, je především antická kultura. Z antických městských států pocházela například celá řada antických filozofů, k jejichž myšlenkám se vracíme dodnes. Jmenujme třeba Platóna nebo Aristotela."

Poznámka

Pedagogické lyceum, práce obsahuje malý obrázek na úvodní straně.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x545755e6266c2.zip (58 kB)
Nezabalený formát:
Spartska_vychova.doc (101 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse