Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Specializace pracovišť

Specializace pracovišť


Kategorie: Logistika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Funkční specializace - zaměření útvaru na určitou funkci, kterou vykonává pro různé typy zakázek, seskupování technologicky podobných pracovišť do společného útvaru. Předmětná (procesní) specializace - do společného útvaru se seskupuje řada navazujících operací či procesů, přizpůsobených konkrétnímu typu zakázek. Zhodnocení funkční specializace - dobré zvládnutí dané funkce, snadný přechod na jiný typ zakázky(univerzální zařízení), nutnost koordinace, materiálové toky se kříží a vracejí, útvary chtějí zlepšovat jen své funkce. Zhodnocení procesní specializace - útvar zodpovídá komplexně za větší úsek procesního řetězce (usnadňuje se týmová práce, motivace k zastupitelnosti), průhlednější, jednodušší a rychlejší průchod řetězcem, lepší předpoklady pro zlepšování –přesahuje akční rádius jednoho útvaru, riziko nenaplnění kapacity. Jakou specializaci tedy volit.

Obsah

1.
Funkční specializace
2.
Předmětná (procesní) specializace
3.
Zhodnocení funkční specializace
4.
Zhodnocení procesní specializace
5.
Jakou specializaci tedy volit.

Úryvek

"Funkční specializace

• zaměření útvaru na určitou funkci, kterou vykonává pro různé typy zakázek,
• seskupování technologicky podobných pracovišť do společného útvaru.
Předmětná (procesní) specializace
Do společného útvaru se seskupuje řada navazujících operací či procesů, přizpůsobených konkrétnímu typu zakázek.

Zhodnocení funkční specializace
• dobré zvládnutí dané funkce,
snadný přechod na jiný typ zakázky(univerzální zařízení),
• nutnost koordinace,
materiálové toky se kříží a vracejí
útvary chtějí zlepšovat jen své funkce.

Zhodnocení procesní specializace
• útvar zodpovídá komplexně za větší úsek procesního řetězce
(usnadňuje se týmová práce, motivace k zastupitelnosti)
• průhlednější, jednodušší a rychlejší průchod řetězcem
• lepší předpoklady pro zlepšování –přesahuje akční rádius jednoho útvaru
riziko nenaplnění kapacity"

Poznámka

Přednáškový materiál č. 5.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x447dd09884597.zip (54 kB)
Nezabalený formát:
specializace_pracovist.pdf (60 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse