Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Společenská komunikace

Společenská komunikace


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce shrnuje základy slušného chování, zaměřené na způsoby představování a zdravení. Zahrnuje také pravidla určování společenské významnosti.

Obsah

1.
Úvod
2.
Zákon společenské významnosti
3.
Jak se představujeme
4.
Jak se zdravíme
5.
Závěr
6.
Seznam použité literatury

Úryvek

“3. Jak se představujeme
Představování se patří mezi obtížné disciplíny v oblasti společenského styku, protože vyžaduje pohotovost a jistý šarm. Kdo se představuje jako první? Správný postup je tedy tento: Muž se představuje ženě jako první a nato se představí žena muži nebo nejdříve představí hostitel muže ženě a potom ženu muži. Součástí představování je ovšem i vzájemné potřesení rukou. Jestliže se jako první představuje méně významná osoba (muž), ruku podává nejdříve společensky významná osoba (žena).
Při představování vyslovíme zřetelně svoje jméno a připojíme zdvořilostní formuli „těší mě“ nebo „rád Vás poznávám“ apod. Můžeme být i méně formální a říct jen „dobrý večer“. Představujeme se vždy vestoje, muži si zapnou sako. Ženy sice mohou sedět, když se jim představuje muž, ale představování je silnější akt než pouhé podání ruky, u něhož běžně zůstává sedět. Raději by měla vstát, zvlášť kdyby se jí představoval starší muž, a vždy, když se seznamuje se ženou.
Zapeklité situace řešíme, potřebujeme-li seznámit více osob najednou. Nesnažme se postupovat u všech přesně podle společenské významnosti, aby představování neskončilo v těžkopádné bezradnosti. Nejpřirozenější je, když muž méně významného (třeba mladšího) páru se nejprve představí svému protějšku, pak jeho partnerce a představí svou partnerku. Druhý pár tak učiní stejně. Ruku ovšem podává významnější pár.
Představujeme se celým jménem a ve správném pořadí – nejprve vyslovíme křestní jméno, pak příjmení. Jméno musíme vyslovit zřetelně a tak nahlas, aby mu náš protějšek bezpečně porozuměl a uložil si je do paměti. Víme-li, že je naše jméno obtížně srozumitelné či zapamatovatelné, současně s jeho vyslovením podáme svému protějšku vizitku.
Představujeme-li osobu s akademickým titulem někdo třetí, připojí titul, jestliže se osoba představuje sama, titul neuvádí."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47af154944f9e.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Spol_komunikace.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse