Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Společenská smlouva o založení veřejné obchodní společnosti - vzor

Společenská smlouva o založení veřejné obchodní společnosti - vzor


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zpracovaná společenská smlouva podle zadání ze cvičení z obchodního práva.

Úryvek

Čl.8
Obchodní vedení společnosti
1. K obchodnímu vedení společnosti jsou oprávněni oba společníci. K úkonům a opatřením souvisejícím s obchodním vedením je potřebný souhlas jednoho z nich, nejde-li o záležitosti uvedené v odstavcvi 4.
2. Každý ze společníků je povinnen postupovat při vedení společnosti s náležitou péčí, svědomitostí a opatrností;má právo naproti tomu právo požádat druhého společníka, aby jej bez odkladu informoval o všech záležitostech společnosti, jejichž zabezpečením byl v rámci obchodního vedení podle odstavce 2. Pověřen, právo nahlížet do účetních knih a jiných dokladů společnosti a vstupovat do všech míst, v nichž je vykonávána podnikatelská činnost společnosti.
3. Dohoda všech společníků se vyžaduje ke:
a) schválení roční účetní uzávěrky,
b) přijetí nebo propuštění pracovníka a stanovení výše jeho platu,
c) rozhodnutí o poskytnutí úvěru v hodnotě vyšší než 50 000,- Kč,
d) rozhodnutí o zrušení společnosti, popřípadě o její přeměně v jjinou formu obchodní společnosti nebo ve družstvo,
e) rozhodnutí o sloučení nebo splynutí společnosti,
f) jmenování likvidátora

Poznámka

Opět pouze jeden z možných vzorů, v žádném případě se nejedná o právně směrodatný dokument. V případě zakládání společnosti podobného typu bývá společenská smlouva mnohem delší.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43fa204c3fb79.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Spolecensk_smlouva_pro_VOS.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse