Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Společná monetární politika Evropské unie - slovensky

Společná monetární politika Evropské unie - slovenskyKategorie: Evropská unie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky se na většině svého prostoru věnují cílům, principům a nástrojům monetární politiky Evropské centrální banky a nakonec se krátce zabývají i centrálním bankovnictvím v USA.

Obsah

1.
Společná monetární politika eurosystému
2.
Dva pilíře monetární politiky ECB
3.
Nástroje monetární politiky
4.
Nástroje monetární politiky ECB
5.
Centrální banky původní patnáctky
6.
Centrální bankovnictví – USA

Úryvek

"EU, Eurozóna a jednotná monetárna politika
Európsky systém centrálnych bank
 Vznik
 Zloženie
 ESCB je riadený:
 ESCB zahŕňa
 Aký to má význam pre nečlenské štáty EMU
 Hlavný cieľ ESCB

Eurosystém
 Zloženie Eurosystému:
 Eurosystém súčasť ESCB
 Funkcia eurosystému

Základne úlohy Eurosystému
 Menová politika
 Devízové operácie
 Držanie a spravovanie devízových rezerv
 Podpora plynulého fungovania platobného systému

 Ďalšie úlohy:
◦ Uskutočňovanie finančného dohľadu
◦ ECB – výlučné právo emisie eurobankoviek

Menová politika ako základná úloha Eurosystému
 Zodpovednosť za vymedzenie a uskutočňovanie menovej politiky eurozóny (Eurosystém)
 Menová politika – súčasť verejnej politiky – vykonávaná predovšetkým operáciami na finančných trhoch
 Kontrola nad menovou bázou (Eurosystém)
 Ovplyvňovanie podmienok a úrokových sadzieb na peňažnom trhu (Eurosystém)

ECB a NCB – úkoly
 Vymedzenie činnosti Eurosystému -
 Vymedzenie, koordinácia a sledovanie operácií menovej politiky -
 Uskutočňovanie operácií menovej politiky -

Hlavný cieľ monetárnej politiky EU
 Hlavný cieľ eurosystému –
 Zmluva o fungovaní Európskej únie -

 Dôvody pre stanovenie cenovej stability ako cieľa menovej politiky:
 1. perspektíva hospodárstva a životná úroveň
 2. možnosti vplyvu CB na reálne veličiny

Definícia cenovej stability
 Kvantitatívna definícia cenovej stability podľa Rady guvernérov ECB z októbra 1998:

Inflácia, deflácia, cenová stabilita
 Ekonomické javy –
 Inflácia -
 Deflácia –
 Cenová stabilita -

Inflačný cieľ
 Dôvod stanovenia inflačného cieľa na úrovni tesne pod 2 %
 Prečo deflácia nie?
 Strednodobá orientácia
 STREDNODOBÝ = FLEXIBLNÝ
 ECB – môže niesť spätne zodpovednosť len za inflačné trendy

Výhody cenovej stability
 Cenová stabilita dopomáha:
◦ Rozpoznať zmeny relatívnych cien
◦ Eliminovať prémiu za inflačné riziko
◦ Zaistiť produktívne využitie zdrojov
◦ Zmierniť rušivé vplyvy systému zdanenia a sociálneho zabezpečenia
◦ Finančná stabilita"

Poznámka

Součástí práce jsou schémata a tabulky o rozsahu cca 9 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51605107d2ef6.zip (801 kB)
Nezabalený formát:
Spolecna_monetarni_politika_EU.doc (1363 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse