Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Společné a sektorové politiky EU

Společné a sektorové politiky EU


Kategorie: Evropská unie, Hospodářská politika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: .

Obsah

Na čem je založena společná obchodní politika. Oblasti, ve kterých je uplatňován společný postup - stanovení a úpravy celních tarifů při dovozu od Unie, liberalizace obchodu se třetími zeměmi, uzavírání smluv o obchodu a hospodářské spolupráci se třetími zeměmi, zavádění opatření na ochranu obchodu, poskytování celních preferencí rozvojovým zemím. Společná zemědělská politika, její zásady. Evropský orientační a záruční fond pro zemědělství. Reforma společné zemědělské politiky. Agenda 2000. Společná dopravní politika a její výsledky, budování transevropských sítí, program priorit pro rozvoj dopravy. Sektrorové politiky - smlouvy, které je upravují. Evropské společenství uhlí a oceli. Rozhodnutí o pravidlech pro poskytování státní pomoci uhelnému průmyslu na období 1994 -2002. Euroatom.

Úryvek

.

Poznámka

Přednáškový materiál z předmětu hospodářská politika EU. Velmi stručné.

pdf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43e4fca23f1a0.zip (153 kB)
Nezabalený formát:
EU.pdf (166 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse