Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Společnost a kultura 17. století - encyklopedie českých dějin 16/30

Společnost a kultura 17. století - encyklopedie českých dějin 16/30


Kategorie: Dějepis, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Profesionálně zpracovaná práce přináší podrobný výklad středoškolské látky z oblasti českých dějin. Soustředí se na rekatolizaci po bitvě na Bílé hoře a probírá projevy baroka v jednotlivých uměleckých formách. Nezapomíná ani na významné barokní umělce a doplňkové informace o tehdejší době. Předchozí část série naleznete zde České stavovské povstání - encyklopedie českých dějin 15/30 a následující zde České země v době osvícenství - encyklopedie českých dějin 17/30.

Obsah

1.
Počátek rekatolizace
1.1.
Patenty proti nekatolíkům
1.2.
Duchovní život barokního člověka
2.
Baroko
2.1.
Barokní architektura
2.2.
Barokní malba
2.3.
Barokní sochařství
3.
Doplňující informace
3.1.
Jezuité
3.2.
Klementinum
3.3.
Emigrace

Úryvek

"Počátek rekatolizace
Po Bílé hoře naplno nastupuje rekatolizace (protireformace), od roku 1621 dochází k zavírání nekatolických kostelů, vypovídání nekatolických kněží ze země, poprvé je v Praze veřejně slaven jezuity svátek řádu sv. Ignáce z Loyoly. Základem rekatolizace byla misijní práce mezi dospělými, znovuvybudování církevní správní organizace, zřizování kvalitních katolických škol. V první polovině 17. století přišly i nové řády: piaristé, irští františkáni – hiberni aj. Roku 1622 byla Karlova univerzita odevzdána jezuitům.

Patenty proti nekatolíkům

První patenty proti nekatolíkům zakazují vyznávání nekatolického náboženství obyvatelům měst a venkova a šlechticům hlásícím se k jiné církvi než k římské zakazují disponovat s majetkem. Roku 1627 se měla šlechta buď přihlásit ke katolictví, nebo do 6 měsíců opustit zemi.
Čechy se staly katolické, v pohraničí zůstali luteráni u hranic s Německem, a čeští bratři na východě. Ojediněle vznikaly i heretické skupiny. Byly vydávány patenty proti nekatolíkům, probíhaly sankce proti přechovávání zakázaných knih. Příručku ke zjišťování závadných knih napsal Antonín Koniáš (Klíč kacířské bludy k rozeznání otevírající, k vykořenění zamykající).

Duchovní život barokního člověka
Církev provázela člověka od narození; jako dítě byl pokřtěn, potom biřmován, při sňatku mu byla udělena svátost manželská a před smrtí svátost posledního pomazání. Obyvatelé jen zhruba znali základy katechismu. Duchovní kázali česky, kostel měl pro barokního člověka velký význam, k životu katolíka patřily i procesí a pouti. Poutním místem byla Stará Boleslav, Svatá hora u Příbrami, Svatý kopeček, Hostýn, Velehrad atd."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.
Součástí práce jsou ilustrace o rozsahu cca 0,5 strany.
Hesla rozšířená v doplňujících informacích jsou v textu zvýrazněna barevně a podtržením.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f8fd3e17d404.zip (41 kB)
Nezabalený formát:
Baroko_enc_ces_dejiny.doc (72 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse