Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Společnost v období první a druhé průmyslové revoluce v našich zemích - encyklopedie českých dějin 18/30

Společnost v období první a druhé průmyslové revoluce v našich zemích - encyklopedie českých dějin 18/30


Kategorie: Dějepis, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Profesionálně zpracovaná práce přináší podrobný výklad středoškolské látky z oblasti českých dějin. Sleduje změny v zemědělství a především rozvoj průmyslu během 19. století v našich zemích. Stranou nezůstává ani stav ve školství a další důsledky průmyslové revoluce v podobě vzniku dělnického hnutí a růstu měst. Předchozí část série naleznete zde České země v době osvícenství - encyklopedie českých dějin 17/30 a následující zde Revoluční rok 1848 - encyklopedie českých dějin 19/30.

Obsah

1.
Zemědělství
2.
Počátek průmyslové revoluce
2.1.
Odvětví
2.2.
Doprava
2.3.
Podnikání
2.4.
Vynálezci
3.
Školství a věda
4.
Rozmach průmyslu
5.
Krize
6.
Druhá průmyslová revoluce
7.
Dělnické hnutí
8.
Města
9.
Doplňující informace
9.1.
Železnice
9.2.
Josef Božek
9.3.
Parník Bohemia
9.4.
Obyvatelstvo
9.5.
Hromadná doprava

Úryvek

"Zemědělství
V první polovině 19. století vysoce vzrostl počet obyvatel a bylo nutno zlepšit produktivitu zemědělství. Trojpolní systém byl nahrazen tzv. střídavým hospodařením, pěstuje se více brambor a pícnin, na pastvinách se chovají jen ovce. Také v Čechách působili zemědělští odborníci ze zahraničí a šířili hospodářskou osvětu. Vznikaly různé osvětové společnosti, např. Společnost Orby a svobodných umění v Království českém.
Změny se ale zavádějí těžko, protože převládá chudoba, tradice a konzervativnost, robotní povinnost a také se plýtvá s lidskou pracovní silou. Objevuje se nová společenská skupina, občanští velkostatkáři. Jsou to váleční a jiní zbohatlíci, kteří investují do zemědělství, protože průmysl považují za velké riziko. Zavedla se tzv. diferenční pozemková renta, zvýhodňující majitele produktivních pozemků. Roku 1811 dochází v důsledku dlouhotrvajícího válečného napětí ke státnímu bankrotu, roste inflace.

Počátek průmyslové revoluce
Léta 1800-1830 se berou jako počáteční období průmyslové revoluce. Přechází se od manufaktur k mechanizované velkovýrobě (hlavně v textilním průmyslu). Stroje poháněla zprvu voda, parní stroj se pak objevil poprvé roku 1814 v Brně. Rozvíjelo se zejména odvětví textilního průmyslu (lnářství, bavlnářství, soukenictví). Dynamicky se rozvíjelo hlavně bavlnářství (spřádání, tkaní, potiskování atd.), soustředěné do oblastí severních a severovýchodních Čech, severní Moravy a Slezska. Význam bavlnářství roste, naopak tradiční odvětví, lnářství, upadá. Brnu se pro jeho zaměření na vlnařství přezdívá rakouský Manchester.

Odvětví
V letech 1830-1848 už byla v textilnictví plně stabilizována mechanizace, nyní pronikala i do dalších odvětví. Rozmáhalo se cukrovarnictví, roku 1842 byl v Plzni zbudován pivovar. Strojírenské závody vznikaly nejprve u továren (k opravě textilních strojů), pak se specializovaly na výrobu parních strojů. Nejstarší strojírna vznikla roku 1821 ve Šlapanicích u Brna. K témuž roku se datuje i první válcovna železa. Roku 1837 se objevily sklárny J. Kavaliera v Sázavě. Roku 1836 byla vytvořena první moderní vysoká pec ve Vítkovicích."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.
Součástí práce jsou ilustrace o rozsahu cca 0,5 strany.
Hesla rozšířená v doplňujících informacích jsou v textu zvýrazněna barevně a podtržením.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f9010081e9e7.zip (42 kB)
Nezabalený formát:
Prum_revoluce_enc_ces_dejiny.doc (82 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse