Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Spoluvlastnictví

Spoluvlastnictví


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje spoluvlastnictví a charakterizuje jeho právní úpravu v Občanském zákoníku. Poté popisuje podílové spoluvlastnictví, způsoby převodu tohoto typu spoluvlastnictví, jeho zrušení a vzájemné vypořádání.

Obsah

1.
Typy spoluvlastnictví
2.
Podílové spoluvlastnictví
3.
Převod podílu
4.
Zrušení spoluvlastnictví a vzájemné vypořádání

Úryvek

“Převod podílu

Převádí-li se spoluvlastnický podíl, mají spoluvlastníci předkupní práva, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílu.
Spoluvlastník může svůj podíl převést osobě blízké. Blízkou osobou je příbuzný v přímé řadě, sourozenec a manžel, ale i jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké.
Pokud spoluvlastník chce svůj podíl převést na jiné osoby než blízké, musí nejprve svůj podíl nabídnout ke koupi ostatním spoluvlastníkům. Jde o tzv. zákonné předkupní práva. Není-li předkupní právo ve stanovené lhůtě vykonáno, zaniká.
Jestliže spoluvlastník převedl svůj podíl na jiné než blízké osoby, aniž podíl nabídl ostatním spoluvlastníkům, mohou tito spoluvlastníci žalobou uplatnit své předkupní právo proti novému nabyvateli věci.

Zrušení spoluvlastnictví a vzájemné vypořádání

Zrušení spoluvlastnictví a vypořádání je třeba odlišovat od převodu spoluvlastnického podílu, i když v obou případech můře dojít ke snížení počtu subjektů vlastnického práva. Při zrušení spoluvlastnictví nejde jen o náhradu za spoluvlastnický podíl, ale je třeba upravit všechny vztahy, které jsou novým uspořádáním dotčeny."

Poznámka

Pozor na aktuálnost některých uvedených informací.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: lawx0011.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Spouvlastnictvi.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse