Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Správa zdravotnictví

Správa zdravotnictví


Kategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně popisuje správu v oblasti zdravotnictví. V první části autor uvádí několik základních informací a dále se věnuje jednotlivým orgánům, které mají zdravotnictví na starosti. V závěru se pak zabývá zdravotními pojišťovnami.

Obsah

1.
Obecné informace
2.
Orgány
2.1
Ministerstvo zdravotnictví
2.2
Ministerstvo obrany, vnitra, spravedlnosti
2.3
Hlavní hygienik ČR
2.4
Státní odborný dozor ochrany veřejného zdraví
2.5
Krajské hygienické stanice
2.6
Obecní úřad
2.7
Česká lékařská, stomatologická, lékárnická komora
2.7.1
Členství v komoře
3.
Zdravotní pojišťovny

Úryvek

„Správa zdravotnictví
Článek 31 listiny Základních práv a svobod zajišťuje každému právo na život a ochranu zdraví
Obor zdravotnictví se řídí souborem právních norem, jejichž vrcholem je Ústava ČR
Občané mají právo na: bezplatnou základní zdravotní péči, zdravotní pomůcky za podmínek stanovených zákonem.
K ochraně zdraví člověka slouží síť zdravotních zařízení tvořících zdrav. soustavu.

ORGÁNY
1) Ministerstvo zdravotnictví
2) Ministerstvo obrany, vnitra, spravedlnosti
3) Hlavní hygienik ČR
4) Státní odborný dozor ochrany veřejného zdraví
5) Krajské hygienické stanice
6) Obecní úřady

Ministerstvo zdravotnictví
- ústřední orgán státní správy v oblasti zdravotnictví
- vydává Věstník ministerstva zdravotnictví
- zpracovává koncepce rozvoje zdravotnictví
- je zřizovatelem kontrolních orgánů, st. Zdravotnické zařízení, fce Hlavního hygienika ČR
- spolupracuje s obdobnými orgány v zahraničí

Ministerstvo obrany, vnitra, spravedlnosti
- mají svá zdravotnická zařízení a poskytují i potřebné léčebné pobyty

Hlavní hygienik ČR
- je jmenován vládou ČR a působí při MZ
- řídí výkon hl. správy ochrany veřejného zdraví
- řídí a kontroluje výkon krajských hygieniků

Státní odborný dozor ochrany veř. zdraví
- dohlíží, zda osoby plní povinnosti stanovené zákonem
- může zakázat činnost
- může rozhodnout o omezení provozu a zastavení stavby, je-li bezprostředně ohroženo veřejné zdraví

Krajské hygienické stanice
- v čele je krajský hygienik, který je jmenován a odvoláván hlavním hygienikem ČR
- řídí a kontroluje podřízené obecní a městské hyg. orgány
- nařizuje mimořádná opatření
- řídí výkon krajské hygienické stanice
- vydává Nařízení krajského hygienika“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ac764059786e.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Sprava_zdravotnictvi.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse