Srdce člověka


Kategorie: Medicína

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se podrobně, s pomocí nákresů, zabývá uložením, tvarem, hmotností a stavbou srdce. Věnuje se také činnosti srdce, jejímu řízení, vývoji srdce a jako jediná nemoc je zde zastoupen infarkt myokardu.

Obsah

1.
uložení
2.
Tvar
3.
Hmotnost
4.
Stavba
5.
Činnost srdce
6.
Řízení srdeční činnosti
7.
Vývoj srdce
8.
Onemocnění srdce

Úryvek

"-řízení srdeční činnosti:
-podněty ke svalovým srdečním stahům vznikají přímo v srdci při ústí horní duté žíly, v síňovém uzlíku (nodus sinoatrialis) – vznik impulsů 70/min, kt. vyvolávají systolu síní
-tvorba signálů v sinusovém uzlíku má svůj vlastní rytmus, který může být zrychlován nebo zpo-malován autonomními vegetativními nervy:
▪ aktivita v bloudivém nervu (X. hlavový nerv), patřícímu k parasympatické vegetativních ner-vů, zpomaluje činnost srdce
▪ aktivita sympatiku činnost srdce zrychluje
▪ nervová regulace srdeční činnosti je nutná proto, aby se oběhová soustava mohla vyrovnávat s většími výkyvy při zátěži
-vzruchy dále do komor přivádí uzlík síňokomorový (nodus atrioventricularis): Hisův svazek  v mezikomorové přepážce se dělí na pravé a levé raménko  pod endokardem se větví do Pur-kyňových vláken, kt. končí ve svalovině komor
-kardiovaskulární centrum řídící činnost srdce a cév je uloženo v prodloužené míše (její činnost je ovlivňována hypotalamem a mozkovou kůrou)
-elektrokardiogram (EKG) = zaznamenává celkové elektrické změny v srdci"

Poznámka

Mimo nemocí poměrně podrobné a názorné.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x454cd65cbd7df.zip (60 kB)
Nezabalený formát:
Srdce.doc (94 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse