Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Srovnání podnikatelských podmínek v pohostinství pro ČR a Polsko

Srovnání podnikatelských podmínek v pohostinství pro ČR a Polsko

Kategorie: Podnikatelský záměr

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento rozbor zjišťuje pro fiktivní českou firmu podnikající v pohostinství, zda má nadále expandovat na území ČR, nebo se zaměřit na Polsko. Situaci porovnává i v rámci EU.

Obsah

1.
Úvod
2.
Makroekonomické srovnání regionů
3.
Daňové systémy v České republice, Polské republice a EU
3.1
Daně v EU
3.2
Daně v ČR
3.3
DPH
3.3.1
EU
3.3.2
Česká republika
3.3.3
Polská republika
3.4
Spotřební daň
3.4.1
EU
3.4.2
Polská republika
3.4.3
Česká republika
3.5
Daň z příjmů
3.5.1
EU
3.5.2
Česká republika
3.5.3
Polská republika
3.6
Očekávaný budoucí vývoj v ČR
4.
Shrnutí a závěr
5.
Přílohy
5.1
Srovnání krajů Moravsko-slezský a Slaskie
5.2
Výše DPH v EU (1999)
5.3
Sazby spotřebních daní v ČR
5.4
Výše daně z příjmů v zemích EU
5.5
Sazby daně z příjmu FO v ČR
5.6
Sazby daně z příjmu FO v ČR

Úryvek

“ 2. Makroekonomické srovnání regionů

Pro rozhodování podnikatele o umístění podniku v některém z dvou výše uvedených regionů může posloužit i srovnání makroekonomických ukazatelů těchto regionů s průměrem všech zemí evropské patnáctky, a to hlavně z důvodu v nejbližší době téměř jistého vstupu obou republik do struktur Evropské unie. Údaje jsou pro přehlednost seřazeny v tabulce číslo 1 (viz přílohy).
Pro zvolený obor podnikání, a to pohostinství, lze z těchto údajů vyvodit několik postřehů. Mezi zvolenými regiony je velký rozdíl v produktivitě práce, která také souvisí s velikostí příjmů a z ní plynoucí ochotou obyvatel utrácet za pohostinské služby. Ukazatel HDP na obyvatele v procentním porovnání s průměrem Evropské unie hovoří jednoznačně ve prospěch českého regionu, kde tudíž lze předpokládat větší ochotu obyvatel utrácet za pohostinské služby. Vyšší míra celkové nezaměstnanosti i nezaměstnanosti žen (předpokládaná hlavní část personálu) na české straně, je faktorem, který pozitivně ovlivní výběr zaměstnanců a také náklady na tyto zaměstnance (dotace pracovních úřadů na nová pracovní místa, nižší platové požadavky, širší nabídka pracovních sil atd.), negativně se může projevit v nižší poptávce po pohostinských službách. Co se týče velikosti lokálního trhu daného regionem, tak v této oblasti je na tom lépe polský region Slaskie, a to jak absolutně, tak i hustotou osídlení regionu.

3. Daňové systémy v České republice, Polské republice a EU

Daně v EU
Budování jednotného vnitřního trhu je nemyslitelné bez alespoň částečné harmonizace daňových soustav zúčastněných zemí. Nejednotné daně, ať již přímé nebo nepřímé, přinášejí narušení efektivního fungování trhu (pohyb kapitálu, migrace pracovních sil atd.). Jde o natolik základní věc, že je až paradoxem, jak pomalu a s jakými obtížemi byla a je tato harmonizace zajišťována v rámci Evropské unie.
Daně v ČR

Daně se v České republice člení na přímé a nepřímé. Mezi přímé daně, kdy je plátce i poplatník v jedné osobě, patří daně z příjmů a majetkové daně. Tyto majetkové daně se dále člení na daň silniční, z nemovitostí, dědickou, darovací a z převodu nemovitostí. Důležitou roli v nákladech hraje taktéž systém pojištění členěný na sociální a zdravotní."

Poznámka

Obsahuje tabulky. Čistý text dosahuje cca 5 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2061
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse