Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Srovnání prokaryotické a eukaryotické buňky

Srovnání prokaryotické a eukaryotické buňky


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky stručně popisují rozdíly prokaryotické a eukaryotické buňky. Zaměřují se na buněčné povrchy, cytoplazmu a nukleoid/jádro buněk.

Obsah

1.
Prokaryotická buňka
1.1.
Buněčné povrchy
1.2.
Cytoplazma
1.3.
Nukleoid
2.
Eukaryotická buňka
2.1.
Buněčné povrchy
2.2.
Cytoplazma
2.3.
Jádro

Úryvek

"Srovnání eukaryotické a prokaryotické buňky

Prokaryotická buňka
1)buněčné povrchy a)buněčná stěna
b)plazmatická membrána (obsahuje enzymy→ probíhají zde metabolické
procesy, nahrazuje funkci mitochondrie, u fotosyntetizujících bakterii vytváří
vchlípeniny s bakteriochlorofylem a enzymy pro fotosyntézu, u sinic a
prochlorophyt vznikly odškrcením vchlípenin thylakoidy s chlorofylem a
dalšími pigmenty a enzymy pro fotosyntézu)
2)cytoplazma a) základní
b)cyplazmat. organely→ nemembránové, ribozomy
-Žádné membránové organely nejsou vyvinuty!
3)nukleoid (neprav jádro) -nachází se v cytoplazmě
-buněčné inkluze, u bakterií plazmidy
-existence cytoskeletární soustavy nebyla údajně prokázána
-u některých prokaryotických buněk mohou být vyvinuta různá pouzdra, slizovité obaly (u
některých bakterii jsou vyvinuty fimbrie, bičíky)

Eukaryotická buňka
1)buněčné povrchy a)buněčná stěna -u všech eukaryotických buněk, kromě buňky živočišné
b)plazmatická membrána
2)cytoplazma a)základní
b)cytoplazma organely:
1b)membránové organely: endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát,
mitochondrie, lyzozomy -pouze v živočišných buňkách, vakuoly -v buňkách
rostlin a hub, plastidy-pouze v rostlinných buňkách
2b)nemembránové organely: ribozomy
3)jádro-na povrchu má jádro dvojitou jadernou membránu oddělující vnitřní hmotu jádra od
okolní cytoplazmy
-jaderné chromozómy mají složitější strukturu než jednojaderný chromozóm prokaryotické
buňky
-v cytoplazmě – se nachází cytoskeletární soustava, buněčné inkluze.
-některé eukaryotické buňky mohou mít organely pohybu -panožky, bič., řasinky"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51914e6ea329f.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Srovnani_eukaryoticke_a_prokaryoticke_bunky.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse