Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Srovnávací charakteristika literárních postav s citacemi

Srovnávací charakteristika literárních postav s citacemi


Kategorie: Literatura

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje porovnání Evžena Oněgina z veršovaného románu Eugen Oněgin (přeložil Josef Hora) a Heřmana z povídky Piková dáma (přeložil Bohumil Mathesius). Uvádí charakteristiku Heřmana, i charakteristiku Evžena Oněgina. Zabývá se společnými i rozdílnými rysy obou postav. Vše je doplněno citáty.

Obsah

1.
Úvod
2.
Charakteristika Heřmana
3.
Charakteristika Evžena Oněgina
4.
Společné rysy
5.
Rozdílné rysy
6.
Závěr
7.
Citáty

Úryvek

"Mimo to, že jsou Heřman i Evžen Oněgin hlavními hrdiny, mají ještě několik společných povahových rysů. U obou dvou se nedá určit, zda jsou postavy záporné či kladné – mají v sobě dobré i špatné vlastnosti. Oněgin je však citlivější (přívětivý rozchod s Taťánou) a dá se považovat za kladnější postavu, než chladnokrevný, neústupný a sobecký Heřman (zabil hraběnku a nelitoval toho). Oba dva způsobují svým chováním druhým lidem zoufalství a smutek. Heřman Lizavetě; Oněgin Taťáně, Lenskému a dalším. Každý z nich tak činí vědomě. Oba předstírají lásku – Heřman k Lizavetě a Oněgin k Olze a ze začátku i k Taťáně (do které se však nakonec zamiluje). Každý však předstírá lásku z jiného důvodu: Heřman za účelem přiblížit se k stařence. Oněgin se jenom nudí a svádění žen je pro něj pouze zábava.
Rozdílů mezi hrdiny jsem nalezl mnohem více než shod. Nejzásadnějšími z nich jsou tyto: Heřman jde vždy za svými cíly, je neústupný a nebojí se pro peníze třeba i zabít. Oproti tomu Oněgin nemá žádné hlubší cíle a není schopen realizovat svá předsevzetí.
Oněginova lehkomyslnost a znuděnost jsou přímým opakem Heřmanovy vypočítavosti, pečlivé rozvahy a pracovitosti. Oněgin je více společenský typ, Heřman je umírněnější a uzavřenější. Heřman se vůbec nezapojuje do karetních her, zatímco Oněgin se s oblibou věnuje svému Whistu. Možná je to dáno jejich různým bohatstvím – Heřman má peníze pouze stačící na živobytí a ví, že když nebude riskovat, neprohraje. Řekl bych, že si více uvědomuje cenu peněz (» ukázka H2).
Nejvíce se sobě podobají v předstírání lásky, působení smutku druhým a změnou během příběhu. Jejich nejzásadnější rozdíly jsou v jejich vztahu k cílům a přístupu k životu (Oněginova lehkomyslnost X Heřmanova vypočítavost). Mě osobně se povahově více líbil Evžen Oněgin, neboť není tak bezcitný a sobecký jako Heřman."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: srovnani_romantickych_postav.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Srovnani_romantickych_postav.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse