Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Stádia dětské kresby

Stádia dětské kresbyKategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje jednotlivým stádiím dětské kresby. Dává do souvislosti vývoj kresby s vývojem intelektu dítěte a v souvislosti s tím uvádí sedm stádií dětské kresby. Závěr se pak věnuje kresleným objektům.

Obsah

1.
Stádia dětské kresby
1.1.
Období skvrn
1.2.
Stádium čmáranic
1.3.
Stádium čárání
1.4.
Stádium hlavonožců, univerzálních postav
1.5.
Naivní realismus
1.6.
Vizuální realismus
1.7.
Zobrazování v prostoru
2.
Objekty dětské kresby

Úryvek

"Dětské kresby procházejí stádii, které těsně souvisejí s vývojem intelektu dítěte. Každému věku odpovídá specifický typ kresby:

1) Období skvrn - Děti, které ještě nedosáhly jednoho roku, kreslí “skvrny”. V tomto věku však ještě rodiče většinou dítěti do ruky tužku nedávají – právem se obávají neblahých následků.

2) Stadium čmáranic – Tyto čmáranice se pak v dětské kresbě objevují asi do dvou let. Dítě rádo čmárá všemi směry, aniž by pozvedlo tužku. Při této činnosti můžeme sledovat jeho neobratné a často velmi osobité pohyby. Již toto stádium je velmi důležité a může nám leccos odhalit. Spokojené dítě například kreslí silné čáry a snaží se jimi pokrýt co nejvíce místa. Dítě kreslí to k čemu má emocionální vztah.

3) Stádium čárání (2-3 roky) – Bezprostředně po stádiu čmáranic nastupuje stádium čárání, které je již (na rozdíl od předchozích stádií) ovlivněno intelektuálními faktory. V tomto období se dítě snaží napodobit psaní dospělých a v jeho kresbách lze objevit jistý záměr. Ten je ale spíše náhodný a někdy je s kresbou propojen až v samém závěru kreslení ( dítě např. své “dílo” pojmenuje). Z tohoto důvodu je tento stav nazýván náhodným realismem.

4) Stádium hlavonožců, univerzálních postav (3-5 let) – Kolem třetího roku dítě začíná zvládat kreslení a svým obrázkům přikládá určitý význam. Postava je znázorněna kolečkem představujícím hlavu a trup a k němu přiléhají dvě čáry – nohy (později pak přidává ještě další dvě čáry – ruce). V souvislosti s růstem mentální úrovně postupně přibývá detailů, v kolečku se objeví ústa, oči, popř. pupek. Kolem pátého až šestého roku se začíná objevovat trup – je znázorněn dalším kolečkem. Postava předškolního dítěte je většinou zobrazena zepředu, ruce mívá v různé výšce. Až kolem šestého roku je tělo postavy úplné a se všemi končetinami."

Poznámka

Práce má kompilační charakter. Čerpá z: http://www.maturita.cz/referaty/referat.asp?id=4698

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46ee65ae67b8b.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Stadia_detske_kresby.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse