Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Stanovení celkové tvrdosti vody - Protokol z laboratorních cvičení

Stanovení celkové tvrdosti vody - Protokol z laboratorních cvičení


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie na téma: "Stanovení celkové tvrdosti vody."

Obsah

1.
Úkoly
2.
Princip
3.
Pomůcky
4.
Chemikálie
5.
Postup práce
5.1.
Výpočty
5.2.
Tabulky
6.
Závěr

Úryvek

"Úkoly: Přímou titrací stanovit obsah vápenatých iontů.

Princip: Roztok vápenatých iontů se při vhodném pH titruje přímo odměrným roztokem chelatonu 3 do barevného přechodu indikátoru.Bod ekvivalence se v této úloze budou stanovovat indikátory:

Kalkon
Fluorexon (pevný)
Methylthymolová modř (pevný)
Thymolftalexon
Murexid (pevný)
Směsný indikátor II

Pomůcky: Stojan, svorka, byreta s kohoutkem, titrační baňka, nedělené pipety (25 ml,
10 ml), odměrná baňka (250 ml).

Chemikálie: Odměrný roztok chelatonu 3 (c = 0,0521 mol.l-1),
roztok vápenatých iontů (Ca2+), hydroxid sodný NaOH (c = 1 mol.l-1), hydroxid sodný NaOH (c = 2 mol.l-1), hydroxid draselný KOH (c = 2 mol.l-1), chlorid sodný NaCl, amoniak NH3 (konc.), dest. voda (H2O), methylčerveň (MČ) výše uvedené indikátory.

Postup práce: - Do odměrné baňky jsem odpipetoval zadané množství (23 ml) vzorku Ca2+ a doplnil ji destilovanou vodu po rysku. Baňku jsem uzavřel zátkou a promíchal.
- Z tohoto roztoku jsem do titrační baňky vždy odpipetoval 25 ml vzorku a naředil jsem jej požadovaným činidlem, popř. vodou. Přesné postupy jsou uvedeny níže.
- Připravil jsem titrační aparaturu a byretu doplnil odměrným roztokem chelatonu 3.
- Poté jsem začal titrovat, krouživými pohyby titrační baňky za neustálého kapání odměrného roztoku chelatonu 3 do okamžiku bodu ekvivalence. Uvedený postup jsem provedl u každé úlohy minimálně jednou (popř. vícekrát) a výsledky zapsal do tabulky."

Poznámka

Práce obsahuje malou tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54d233a2d24bd.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Stanoveni_celkove_tvrdosti_vody.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse