Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Stanovení rozměrů měřených veličin pomocí GNSS - diplomová práce

Stanovení rozměrů měřených veličin pomocí GNSS - diplomová práce

Kategorie: Technologie, Technické - ostatní

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Diplomová práce se zabývá stanovením rozměrů měřených veličin pomocí GNSS technologií a určením nejistot, s jakými byly tyto rozměry zjištěny. Měřené veličiny jsou šikmá délka, vodorovná délka a převýšení. Smyslem práce je vzájemné porovnávání několika způsobů GNSS měření ve výběrových intervalech a porovnání metody GNSS-RTK s měřením pomocí elektronického dálkoměru (EDM). Výsledkem je tedy grafické znázornění parametrů přesnosti jednotlivých metod a vyhodnocení zjištěných údajů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Strategie řešení
2.1.
Strategie řešení: krátká základna
2.2.
Strategie řešení: dlouhá základna
3.
Měření elektronickým dálkoměrem
3.1.
Určení PSM
3.1.1.
Určení PSM Topcon GTS 300 + hranol Leica GPH 1P
3.1.2.
Určení PSM Topcon GTS 300 + hranol Zeiss EOS
3.1.3.
Určení PSM Topcon GPT 9001A + hranol Zeiss EOS
3.2.
Měření elektronickým dálkoměrem na krátké základně
3.3.
Měření elektronickým dálkoměrem na dlouhé základně
4.
Měření pomocí GNSS technologií
4.1.
GNSS měření na krátké základně
4.2.
GNSS měření na dlouhé základně
5.
Zpracování měření pomocí GNSS technologií
5.1.
Postup zpracování metody RTK
5.2.
Postup zpracování kinematické metody postprocessingem
6.
Výsledky GNSS měření na krátké základně
6.1.
Výsledky metody RTK na krátké základně
6.1.1.
Ukázka průběhu veličin v některých výběrových intervalech metody RTK na krátké základně
6.2.
Výsledky kinematické metody s variantou výpočtu PP_v1 na krátké základně
6.2.1.
Ukázka průběhu veličin v některých výběrových intervalech kinematické metody s variantou výpočtu PP_v1 na krátké základně
6.3.
Výsledky kinematické metody s variantou výpočtu PP_v2 na krátké základně
6.3.1.
Ukázka průběhu veličin v některých výběrových intervalech kinematické metody s variantou výpočtu PP_v2 na krátké základně
6.4.
Výsledky kinematické metody s variantou výpočtu PP_v3 na krátké základně
6.4.1.
Ukázka průběhu veličin v některých výběrových intervalech kinematické metody s variantou výpočtu PP_v3 na krátké základně
6.5.
Výsledky kinematické metody s variantou výpočtu PP_v4 na krátké základně
6.5.1.
Ukázka průběhu veličin v některých výběrových intervalech kinematické metody s variantou výpočtu PP_v3 na krátké základně
7.
Výsledky GNSS měření na dlouhé základně
7.1.
Výsledky RTK metody
7.1.1.
Ukázka průběhu veličin v některých výběrových intervalech metody RTK na dlouhé základně
7.2.
Výsledky kinematické metody s variantou PP_v1 na dlouhé základně
7.2.1.
Ukázka průběhu veličin v některých výběrových intervalech kinematické metody s variantou PP_v1 na dlouhé základně
7.3.
Výsledky kinematické metody s variantou PP_v2 na dlouhé základně
7.3.1.
Ukázka průběhu veličin v některých výběrových intervalech kinematické metody s variantou PP_v2 na dlouhé základně
7.4.
Výsledky kinematické metody s variantou PP_v3 na dlouhé základně
7.4.1.
Ukázka průběhu veličin v některých výběrových intervalech kinematické metody s variantou PP_v3 na dlouhé základně
7.5.
Výsledky kinematické metody s variantou PP_v4 na dlouhé základně
7.5.1.
Ukázka průběhu veličin v některých výběrových intervalech kinematické metody s variantou PP_v4 na dlouhé základně
8.
Porovnání metod měření
8.1.
Porovnání výsledků na krátké základně
8.1.1.
Porovnání EDM a základního souboru RTK na krátké základně
8.1.2.
Vzájemné porovnání GNSS metod na krátké základně
8.2.
Porovnání výsledků na dlouhé základně
8.2.1.
Porovnání EDM a základního souboru RTK na dlouhé základně
8.2.2.
Vzájemné porovnání GNSS metod na dlouhé základně
9.
Závěr

Úryvek

"3.2 Měření elektronickým dálkoměrem na krátké základně

Krátká základna byla měřena dálkoměrem Topcon GTS 300 na hranol Leica GPH 1P. Atmosférická data, tedy teplota a tlak vzduchu, byla změřena meteodatem Commeter a vložena do přístroje. Atmosférické korekce tak tedy byly počítány přímo v přístroji.
Aby se co nejvíce odstranili vlivy teplotního gradientu při měření, před zahájením měření se nechal přístroj na pilíři vytemperovat a po celou dobu byl zastíněn sluníkem.
Tímto způsobem byla krátká základna změřena ve dnech 9. a 10. 8. 2010. V každém dni byla základna měřena protisměrně z obou koncových bodů. V prvním dni z každého bodu pětkrát, druhý den šestkrát. Naměřené délky byly opraveny o rozdíl PSM, jak bylo zmíněno v předchozí kapitole. Výsledkem měření pomocí EDM na krátké základně je její šikmá délka získaná z aritmetického průměru ze všech měření a střední chyba jejího určení.
Šikmá délka SJV-JZ = 9,0887m, střední chyba určení šikmé délky mS = 0,0002m.
Zápisníky z měření jsou součástí příloh.

3.3 Měření elektronickým dálkoměrem na dlouhé základně

Dlouhá základna byla měřena elektronickými dálkoměry Topcon GTS 300 a Topcon GPT 9001A na hranol Zeiss EOS. Měření dlouhé základny bylo možné uskutečnit pouze za specifických atmosférických podmínek. Z tohoto důvodu byla dlouhá základna měřena ve dne pod zataženou oblohou a v noci. Měření probíhalo v etapách po 1 hodině a v každé etapě byla délka zaměřena pětkrát až šestkrát.
Před měřením v každé etapě byly oba přístroje vytemperovány a opět zakryty sluníkem, který však tentokrát sloužil jako ochrana před mírným deštěm.
Atmosférické údaje byly registrovány na každém z koncových bodů. Zároveň s těmito hodnotami byl registrován také čas. Výsledné hodnoty atmosférických údajů byly získány jako aritmetický průměr hodnot na obou koncových bodech ve stejný čas. Atmosférické korekce byly tedy dopočítány dodatečně v softwaru Microsoft Excel podle vzorce:

Tento vzorec je uveden v manuálu k oběma použitým dálkoměrům. Do vzorce je tlak P nutné zadávat v mmHg. Pro převod hPa, ve kterých byl atmosférický tlak registrován, byl použit vztah: 1hPa = 0,75006mmHg z matematicko-fyzikálních tabulek. Výsledná délka L se tak tedy vypočte ze vztahu: L = l(1 + Ka), kde l je naměřená délka. Tento vzorec je taktéž uveden v manuálu k přístrojům. Před zavedením atmosférických korekcí byly naměřené délky opraveny o rozdíl PSM.
Po zavedení korekcí byly vypočteny etapové průměry měřených délek. Průměrné délky pak byly převedeny do roviny zobrazení pomocí programu Groma 8.
Výsledkem měření dlouhé základny pomocí EDM je její šikmá délka a střední chyba určení této délky. Tyto výsledky byly získány ze všech měření oběma dálkoměry.
Zápisníky měření jsou součástí příloh."

Poznámka

Součástí práce jsou četné grafy, tabulky nebo fotografie, rozsah čistého textu činí cca 8 stran.
Práce neobsahuje přílohy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23620
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse