Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Starověká Mezopotámie

Starověká Mezopotámie


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky v heslech charakterizují jednotlivé civilizace a říše starověké Mezopotámie od Sumerů po Asýrii.

Obsah

1.
Starověké státy
2.
Mezopotámie
2.1.
Sumerové
2.2.
Akkadská říše
2.3.
Babylonská říše
2.4.
Asyrská říše

Úryvek

" STAROVĚK

= období, kdy vznikají první státy ( 3000 př.n.l. – 476 n.l.)
1) Staroorientální ( Indie, Čína, Egypt…)
2) Klasické ( Řecko, Řím)
- Důvody vzniku: obranné důvody
organizace zemědělství, veřejných staveb
zajištění obchodu
- vznikaly v povodí velkých řek ( Eufrat, Tigris, Indus, Ganga, Nil…)

MEZOPOTÁMIE
= meziříčí ( Eufrat a Tigris), rovinatá oblast
- první zemědělci kolem roku 6000 př.n.l.
- kolem roku 3500 př.n.l. osídlili tuto oblast Sumerové

Sumerové
- Indoevropané, nejistý původ ( Indie, Tibet) – černovlasí
- nevytvořili jednotný stát, ale mnoho městských státu ( Ur, Uruk, Eridu, Kiš, Lagaš)
- rozdělení společnosti:
- Sumerové vynalezli: hrnčířský kruh
motyka
pluh
kolo
míry ( palec, sáh, loket)
- písmo = klínové- vyvinulo se z obrázkového písma
- psalo se na hliněné tabulky, ryto brkem
- psalo se do sloupců
- rozluštili ho : Grotefen ( 1/3 znaků)
Rawlins ( zbytek)

- roku 2400 př.n.l.- nové kmeny do Mezopotámie – Semité

Akkadská říše ( trvavala 200 let)
- hlavní město Akkad
- na počátku panovník Sargon I.
velký územní rozkvět
- převzali od Sumerů náboženství, božstva, stavební techniky, zemědělství
- zikkuraty = chrámy ( Babylonská věž)
- 2200 – 1900př.n.l. – sumerská renesance ( osvobození sumerských měst) – další kmeny – Amorité

Babylonská říše
- hlavní město Babylon
- Starobabylonská říše ( 1900 – 1600 př.n.l.)
- nejvýznamnější panovník – Chammurabi ( 1800 př.n.l.)
nechal sepsat zákony ( 282 člámků) – rodinné právo, obchodní…)
týká se hlavné nejvyšších vrstev
např.: Jestliže dítě udeří své rodiče, bude mu uříznuta ruka.
- 3 vrstvy: urození, bohatí( právo odvety)
muškéni – svobodní, neplná práva,( pokuta)- rolník, obchodník
otroci- bez práv, nesvobodní
- Marduk- nejvyšší z bohů ( bůh války)
- úpadek Babylonské říše – nové kmeny ( Kassité, Chetité…)
- na jihu Babylonie
na severu Asyrská říše

Asyrská říše
- hlavní město Aššur
- Staroasyrská říše ( 2000 př.n.l. – 18.stol. př.n.l.)
- Asyřané – původem semité
- výborní pastevci, zpracovávali kovy, obchodovali s celou Malou Asií
- vrchol nastal v období Novoasyrské říše ( 10 –7 stol. př.n.l.), hl. město Ninive – nalezena jedinečné knihovna hliněných destiček ( např. Epos o Gilgamešovi)
- výborní válečníci- větší důraz na spolupráci pěchoty, jezdectva a střelci
- zdokonalili obléhcí techniku ( pojízdné věže)
- vedení psychologické války ( způsobit co největší teror)
- vyznali se v jedech ( otrava přítoku vody)
- speciální jednotky ( vycvičené Dogy, potápěči)
- přes vodu se dostávali pomocí nafouknutých skopových kůží
= ovládli podstatnou část Blízkého východu ( Mezopotámie, Sýrie, Fénická města, delta Egypta)"

Poznámka

Důležité informace jsou značeny tučně nebo podtržením.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50a8085324d58.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Staroveka_Mezopotamie.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse