Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Starověká Sparta - referát

Starověká Sparta - referát


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje základní děje ze života Sparťanů v období starověku. Práce představuje společenské uspořádání, ale také naznačuje, co se dělo v běžném životě obyčejných lidí.

Úryvek

Heilóti pracovali v zemědělství, ve službách a řemesle a odváděli svým pánům – držitelům půdy – stanovené naturální dávky. Mnozí z nich pracovali i v domácnostech Sparťanů. Byli zcela bezprávní. Zvláštní skupinu obyvatel spartského státu tvořili perioikové. Zabývali se zemědělstvím, řemeslnou výrobou a obchodem. Byli bezprávní, ale měli výhodu vůči heilótům, protože spolu se Sparťany vytvářeli vojsko a účastnili se válek.
Privilegovanou vládnoucí skupinu tvořili Sparťané, kteří si zde vytvořili vlastní mocenské a politické struktury. Muži starší třiceti let se scházeli na občanském sněmu = apella. Projednávali návrhy, které jim předložila třicetičlenná rada starců = gerúsia. Jejími členy bylo 28 mužů zvolených sněmem z občanů starších šedesáti let a dva králové nastupující tradičně ze dvou královských rodů. Králové byli vrchními veliteli vojska, měli kněžské hodnosti a soudcovskou pravomoc. Největší výkonnou moc získal pětičlenný sbor eforů. Efoři měli dbát na dodržování zákonů a dohlížet na činnost králů.

Poznámka

Krátká přehledová práce. Vhodná jeko referát na střední školu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4430f4847548a.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Staroveka_Sparta.doc (26 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse