Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Starověká literatura

Starověká literatura


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2, Praha 10 - Strašnice

Charakteristika: Strukturované zápisky z hodin českého jazyka poskytující bohaté vědomosti z oblasti starověké literatury. Práce je vhodná k přípravě na maturitní zkoušky.

Obsah

1.
Starověká literatura - obecně
2.
Mezopotámie
2.1.
Literární památky
3.
Starověký Egypt
4.
Malá Asie
4.1.
Mahábhárata
4.2.
Bhagavadgíta
4.3.
Kamasútra
4.4.
Šakuntula
4.5.
Rámájana
5.
Persie
5.1.
Zarathustra
5.2.
Findausí
5.3.
Avicena
6.
Čína
6.1.
Konfucius
6.2.
Lao-c'
6.3.
Čínská poezie (8. st. n. l.)
7.
Hebrejská literatura
8.
Starověké Řecko
8.1.
Archaické období
8.2.
Attické (=klasické) období
8.3.
Helénistické období
9.
Římská literatura
9.1.
Archaické období
9.2.
Vrcholné období - "Zlatý věk"

Úryvek

"PERSIE
ZARATHUSTRA
 filozof, myslitel a kazatel
 ze 6. století
 autor nejstarších náboţenských textů
o tzv. gáthy
o vysvětlil zde své učení
 dobro vs. Zlo
AVESTA
 staroíránský epos
o Persie je dnes součástí Íránu
 náboţenský sborník
FINDAUSÍ
 ţil na přelomu 10. a 11. století n.l.
KNIHA KRÁLŮ [SÁH-NÁME]
 rozsáhlý veršovaný epos
 11. století
o psal ho skoro celý ţivot
 vypráví o stvoření světa a popisuje osudy 50 králů
AVICENA
 perský učenec
 přelom 10. a 11. století
 psal převáţně arabsky
 zaměření:
o přírodní vědy a medicína
 stal se nejvyšší autoritou lékařství
KÁNON LÉKAŘSTVÍ
 souborné dílo pro budoucí mediky
 výukový materiál v Evropě
KNIHA UZDRAVENÍ
 filozofické dílo
5 | S t r á n k a
ČÍNA
 ideologie (náboţenství):
o taoismus (tao = cesta)
o konfucianismus
KONFUCIUS
 čínský myslitel
 6. a 5. století př. n. l.
"PĚT KNIH"
 shrnuté myšlenky
KNIHA PÍSNÍ (NEJDŮLEŢITĚJŠÍ)
 jedna z Pěti knih
 antologie (sborník) čínské poezie
 rozšířila se po celém okolí
HOVORY
 soubor jeho názorů (výroků)
LAO-C'
 filozof
 tvůrce taoismu
 Kanonická kniha o tao"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x551fdaf4817a0.zip (309 kB)
Nezabalený formát:
Staroveka_literatura.pdf (322 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Déšť 994x
2. Muž tisíce jmen 525x
3. Anglické slohové práce 397x
4. Krutá realita 317x
5. Český romantismus 144x
6. Národní obrození 132x
7. Slohové útvary - obecně 114x
8. Teplo a teplota 107x
9. Baroko v Čechách 102x
10. Starověká literatura 99x