Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Starověké řecké divadlo

Starověké řecké divadlo


Kategorie: Literatura

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Krátká práce se zabývá starověkým řeckým divadlem. Popisuje vzhled a uspořádání tehdejší divadelní budovy i jeviště, věnuje se hercům a jejich přestrojení. Stručně představuje významného antického autora Sofokla a jeho dílo Oidipus. V závěrečném odstavci informuje o nejčastějších tématech, které se v dramatech objevovaly.

Obsah

1.
Budova starověkého divadla
2.
Jeviště
3.
Řecké drama
3.1
Herci a masky
3.2
Sofokles
3.3
Témata dramat

Úryvek

"Budova starověkého divadla byla z kamene a ničím se nepodobala dnešním divadlům. Byla nekrytá a připomínala spíše sportovní stadión. Tvořil ji kruhovitý prostor – orchestra. Tam se shromažďoval při představení divadelní sbor. Kolem se v půlkruhu zdvíhaly kamenné lavice bez opěradel jako stupně schodiště. Jen první řada sedadel, která byla vyhrazena kněžím, vyšším úředníků a vzácným hostům, měla opěradla. Do hlediště se vešlo až 17 000 diváků. Vstupné stálo 2 oboly, to jsou staré řecké peníze.

Rovněž jeviště se lišilo od dnešního. Bylo z kamene, dlouhé a mělké s patrem a krátkými postranními křídly a pozadím. Z jevištní budovy na něj ústily 3 dveře. Po stranách je uzavíraly vysoké otáčivé trojhranné kulisy. Jeviště nemělo oponu.

V řeckých divadlech se hrála především dramata. Drama je zaměřeno na jevištní předvádění a využívá monologů a dialogů. Drama hráli pouze tři herci, kteří se postupně střídali na jevišti ve všech ženských a mužských rolích. Vstupovali a vystupovali zmíněnými třemi dveřmi v pozadí jeviště. Přestrojení herců bylo jednoduché, nemuseli se líčit, protože používali masku na obličej. Jiné masky byly pro tragédii, jiné pro komedii. Ve hře vystupovali i jiné postavy, ty však nemluvily. Co nemohli povědět herci, prozradil často doprovázející sbor ve svých zpěvech.

Známým antickým autorem byl Sofokles. Spisovatel, který se svým předchůdcem Aischilem a se svým nástupcem Euripidem patřil mezi proslulou trojici starověkých řeckých dramatiků. Napsal mnoho úspěšných tragédií. Mezi nejznámější patří tragédie o králi Oidipovi. Hra je vážná, tragická, odhaluje temné a tajemné síly, jež vládnou lidskému životu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d1bba1f83a2d.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Staroveke_recke_divadlo.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse