Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Starožidovská hudba

Starožidovská hudba


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Zápisky z hodin dějin hudby poskytují stručné informace o starožidovské hudbě.

Obsah

1.
Základ křesťanského hudebního umění
2.
Vokální a instrumentální hudba
3.
Hudební nástroje
4.
Žalmy

Úryvek

"Starožidovská hudba:
• Spolu s hudbou antického Řecka a Říma se stala židovská hudba základem křesťanského hudebního umění (křesťanské hudební umění tvoří páteř dalšího vývoje evropské hudby).
• Hudba nebyla u Židů uměním v pravém slova smyslu, neboť byla těsně spjata s bohoslužbou → převaha hudby vokální, jejíž povaha byla hymnická až patetická.
o V době patriarchů a soudců převažuje hymnický charakter. Největší rozkvět v době králů (zvláště Davida a Šalamouna).
• Kromě vokální hudby samozřejmě existovala i instrumentální hudba, především lidová a taneční.
• Hudební nástroje byly většinou přejímány ze Sýrie
o Kinnor = obdoba řecké Kithary
o Tof = buben
o Šofar nebo keren = beraní roh
o Chasosrah = rovná kovová trubka
• Nejvýznamnější hud. formou - žalm = zhudebněné básnické úryvky Bible
o Byly recitovány na jediném tónu, pouze na konci byl jednoduchý melodický pohyb, avšak například v knihách Mojžíšových exponovaný koloraturní zpěv.
o Způsob přednesu:
 Antifonicky = střídání dvou sborů
 Responsoriálně = střídání sólistů se sborem
o Někdy byl žalm zahájen antifonou (předzpěvem), která se pak opakovala ještě jednou na konci
o Velký vliv na gregoriánský chorál.
• Židovské hudba byla založena na pětitónových stupnicích, nejčastěji na anhemitonické pentatonice
• Synagogální zpěvy z pozdějších dob po vzniku křesťanství nebyly již většinou projevem ryze židovským, byly totiž prosyceny řadou prvků hudby babylónské, helénistické i národů syrských."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x514ebc0f82b0a.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Starozidovska_hudba.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse