Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Starší a střední doba kamenná

Starší a střední doba kamenná


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce stručně zachycuje vývoj člověka v období paleolitu a mezolitu.

Obsah

1.
Paleolit
2.
Mezolit
3.
Data

Úryvek

"Střední paleolit:
- Člověk rozumný a neandrtálec; pozůstatky v Evropě, Asii, Afice, ale také na Předním východě
- Kamenné úštěpy, lov zvířat (sever – sobi, Alpy – medvědi, ostatní – mamuti), rostlinná složka (plody, kořínky) zajišťovaná sběrem
- Žili v loveckých tlupách, schopni rozdělávat oheň, existence „medvědího kultu“ (uctívání); první rituální pohřby s milodary
Mladý paleolit:
- Člověk současného typu; dokázal vyrábět kamenné a kostěné nástroje (čepelová technika = z jader se dělaly kamenné štípané čepele); žili v pevnějších skupinách (hovořili artikulovanou řečí)
- Specializovaný lov (oštěpy, luk a šípy), ženy a děti sbíraly rostliny
Umění:
- Jeskynní malby, reliéfy a rytiny, drobnější plastiky a rytiny na menších předmětech (velká estetická hodnota)
- Jeskynní umění: Španělsko, Francie (zobrazena lovná zvěř)
- Výtvory z pálené hlíny: před více než 25 000 lety)
Mezolit (před 8 000 lety):
- Závěr kořistnického způsobu života; sběr (měkkýši, vejce, ořechy, lesní plody, ovoce)
- Drobné hrůtky geometrických tvarů (mikrolity), kopí, harpuna, bumerang; pomocníkem člověka byl PES (první ochočené zvíře)
Data:
3 500 000-1 000 000 př. n. l. – nejstarší paleolit
1 000 000-300 000 př.n.l. – starý paleolit
300 000-40 000 př.n.l. – střední paleolit (starší doba kamenná)
40 000-8000 př.n.l. – mladý paleolit
8000-(místy) 3000 př.n.l. – mezolit (střední doba kamenná)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x525a658e087ea.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Paleolit_a_mezolit.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse