Stát a národ


Kategorie: Politologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stát a národ - znaky státu, názory na vznik a funkci státu, národ, národní stát, typy a formy státu, politické režimy, právní stát.

Úryvek

Znaky státu:
· ohraničení území (vzdušné, přímořské, pevnina)
· obyvatelstvo – z hlediska území
· státní aparát – orgány státní moci
· suverenita = svrchovanost (nezávislost)

Názory na vznik a funkci státu:
1. teorie teistická – stát vznikl a působí z boží vůle (teokracie) – Starověk, Středověk (dnes Vatikán, Japonsko)
2. teorie patriarchální – stát vznikl z rozrůstající se rodiny, moc monarchy odpovídá moci otce nad rodinou (Starověké Řecko, Řím)
3. teorie násilí – stát vznikl když si silnější podmanil slabšího
4. teorie smluvní – stát je výsledkem smlouvy mezi lidmi (viz Locke, Roussau)
5. teorie psychologická – z magické moci (šaman), stát vznikl z potřeby lidí podrobit se a poslouchat

Poznámka

Práce je přehledná.
Není uvedena použitá literatura.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x442b801aa5b05.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Stat_a_narod.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse