Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Statická charakteristika převodníku a snímače teploty - laboratorní protokol

Statická charakteristika převodníku a snímače teploty - laboratorní protokol


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Protokol nejprve zjišťuje statickou charakteristiku převodníku, uvádí schéma zapojení a vypočítává odchylky od linearity. Následně zjišťuje statickou charakteristiku snímače teploty a vykresluje graf závislosti odporu na teplotě.

Obsah

1.
Zadání
1.1.
Soupis použitých zdrojů, přístrojů a ostatního zařízení
2.
Statická charakteristika převodníku
2.1.
Schéma zapojení
2.2.
Výpočty, naměřené hodnoty
3.
Statická charakteristika snímače teploty
3.1.
Schéma zapojení snímače teploty
3.2.
Naměřená hodnoty
3.3.
Graf závislosti odporu na teplotě
4.
Závěry

Úryvek

"1a.statická charakteristika převodníku
2a. Schéma zapojení:

[schéma]

P – potenciometr, Z – zdroj, R – rezistor, V - voltmetr

3a. Výpočty, vypočtené a naměřené hodnoty

[tabulka s výpočty]

délka - L napětí naměřené - napětí vypočtené - , δ - účinnost
L = 255 mm

[výpočty]"

Poznámka

Vypracováno pro Střední průmyslovou školu strojnickou v Karviné.
Obsahuje tabulky, schémata a vzorce, samotný text je vložen ve formě tabulky. Neobsahuje téměř žádný souvislý text.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4da9673e2cb70.zip (53 kB)
Nezabalený formát:
Staticka_charak_prevod_lab.DOC (935 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse