Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Statistika – druhé zaměstnání, ekonomické postavení a kraje

Statistika – druhé zaměstnání, ekonomické postavení a kraje


Kategorie: Statistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Práce je koncipována jako tabulka, ve které je mapováno druhé zaměstnání. Tabulka je rozdělena podle ekonomického postavení na zaměstnance, zaměstnavatele, pracující na vlastní účet, členy produkčních družstev a pomáhající rodinné příslušníky. Další dělení je provedeno podle pohlaví a kraje. Zaznamenané výsledky pochází z let 1993 - 1998. K tabulce nejsou dopsány žádné poznámky. Jedná se pouze o záznam statistických dat do připravených kolonek, ze kterých lze vyčíst a srovnat, kolik lidí z daných kategorií mělo v určitých letech druhé zaměstnání.

Poznámka

Práce ve formátu MS Excel (*.xls). Jde o jednu tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: atech_stati0003.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Druhe_zamestnani.xls (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse