Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Státní rozpočet

Státní rozpočet


Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje, co je to státní rozpočet, jak je koncipován a co je do něj zahrnuto. Práce se zaměřuje na koncepci státního rozpočtu v roce 2006.

Obsah

1.
Úvod
2.
Příklad vyrovnaného státního rozpočtu
3.
Příjmy státního rozpočtu
4.
Výdaje státního rozpočtu
5.
Vývoj státního rozpočtu v roce 2006

Úryvek

"Výdaje státního rozpočtu
• transfery obyvatelstvu – jsou jedním z větších výdajů státního rozpočtu,
• státní správa, obrana – zde jsou náklady většinou na platy a provoz,
• státní zakázky – patří také mezi větší výdaje státu. Jedná se především o stavbu státní infrastruktury.
Návrh státního rozpočtu podává vláda (což je oproti běžnému zákonu výrazné omezení). O návrhu státního rozpočtu jedná pouze Poslanecká sněmovna (Senát nikoliv). Po prvním čtení v Poslanecké sněmovně se rozpočtem zabývají jednotlivé sněmovní výbory. Ve druhém čtení se již poslanci snaží prosadit potřebné pozměňovací návrhy (tzv. krájení medvěda). Po třetím čtení se již o zákonu hlasuje a aby byl schválen, musí získat nadpoloviční většinu hlasů. Schválený státní rozpočet má formu zákona, kterou potom podepíše prezident a vyhlásí se ve Sbírce zákonů ČR.
Výdajovou stránku je vláda schopna dodržet a v případě nepříznivého ekonomického vývoje může naplánované výdaje záměrně nedočerpat, aby se nedostala do dluhu. Příjmovou stránku však může ovlivnit pouze nepřímo a zde je riziko, že stát získá méně peněz než si naplánoval a tyto peníze mu budou chybět. To byl také vývoj v ČR v letech 1996, 1997 a 1998, kdy rozpočet byl pro každý rok plánovaný jako vyrovnaný, ale ve skutečnosti skončily uvedené roky deficitem (schodkem, dluhem).
Za rok 1998 dosáhl náš rozpočet schodku téměř 30 miliard Kč. Proto státní rozpočet na rok 1999 byl už naplánován jako schodkový. Schodek státního rozpočtu znamená, že si stát musí na své výdaje někde půjčit. Většinou vydá státní dluhopisy, které si koupí tuzemské banky a podniky nebo zahraniční investoři. Stát pak musí dluh splácet včetně úroků."

Poznámka

Obsahuje tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x481b193116583.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Statni_rozpocet.doc (63 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse