Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Státní rozpočet ČR pro rok 2008

Státní rozpočet ČR pro rok 2008


Kategorie: Finanční plány

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje otázce výše státního rozpočtu České republiky pro rok 2008, kdy nejprve vysvětluje, co je to státní rozpočet a čím je tvořen, dále se věnuje některým konkrétním oblastem, jako jsou ministerstva práce a sociálních věcí, kultury nebo zdravotnictví.

Obsah

1.
Státní rozpočet
a) Pojem státní rozpočet
2.
Struktura státního rozpočtu
a) Příjmová stránka
b) Výdajová stránka
3.
Rozpočtové plánování
a) Ministerstvo práce a sociálních věcí – kapit. 313
b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – kapit. 333
c) Ministerstvo kultury – kap. 334
d) Ministerstvo zdravotnictví 335

Úryvek

"Návaznost na rozdělování příjmů dle kapitol:

1. Ministerstvo práce a sociálních věcí – kapit. 313
Příjmy celkem pro rok 2008: 379 028 964 Kč
Výdaje celkem pro rok 2008: 434 305 703 Kč
Nejvýznamnější příjmy:
- příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a st. politiku nezaměst. 375 521 000 Kč
- nedaňové příjmy, kap. příjmy (příjmy z rozpočtu EU) – 63 724 949 Kč
Nejvýznamnější výdaje: dávky důchod. pojištění 297,8 mil. Kč
dávky státní sociální podpory 45,7 mil. Kč
dávky nemoc. pojištění 28,8 mil. Kč
dávky územním rozpočtům na soc. péči 24,1 mil. Kč
2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – kapit. 333
Příjmy celkem pro rok 2008: 600 610 Kč
Výdaje celkem pro rok 2008: 119 211 935 Kč
Nejvýznamnější příjmy: nedaňové příjmy, kap. příjmy a přijaté transfery 600 tis. Kč
nejvíce příjmy z rozpočtu EU
Nejvýznamnější výdaje: věda a vysoké školy 33,8 mil. Kč
výdaje reg. školství 77,4 mil. Kč"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x482d258c76ce4.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Statni_rozpocet_CR_2008.doc (55 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse