Referáty finanční plány

Název Goodness Staženo

Investování na finančním trhu- investiční portfolio

Práce se zabývá problematikou investování úspor. Práce se snaží o vytvoření investičního portfolia, které bude v budoucnu možné upravit s ohledem na z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční plány

286x

Krátkodobý finanční plán

Tato práce obsahuje představení krátkodobého finančního plánu fiktivní firmy. Její součástí je zhodnocení uplynulého účetního roku ve formě rozvah, vý... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční plány

250x

Autodoprava - žádost o poskytnutí úvěru a podnikatelský záměr

Práce je žádostí o úvěr a podnikatelským záměrem firmy Autodoprava. Uvádí identifikační údaje žadatele, data o požadovaném druhu bankovního produktu, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční plány

246x

Finanční plánování - vytvoření finančního plánu středně velké firmy

Práce seznamuje s problematikou finančního plánování. V teoretické části uvádí, co je to finanční plánování, zabývá se jeho úkoly, postupy, druhy a mo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční plány


192x

Státní rozpočet ČR pro rok 2008

Práce se věnuje otázce výše státního rozpočtu České republiky pro rok 2008, kdy nejprve vysvětluje, co je to státní rozpočet a čím je tvořen, dále se ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční plány

184x

PF Expo s.r.o., Zlín - žádost o úvěr a podnikatelský záměr

Práce je žádostí o úvěr a podnikatelským záměrem firmy PF Expo s.r.o., Zlín. Charakterizuje firmu, uvádí její historii, organizační strukturu, i finan... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční plány

107x

Účetní výkazy - podklady k žádosti o poskytnutí úvěru

Práce předkládá podklady k žádosti o poskytnutí úvěru. Jedná se o 5 souborů v MS Excelu, které obsahují praktické ukázky nejrůznějších účetních výkazů... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční plány

102x

Kaufland ČR, v.o.s. - finanční analýza a finanční plán

Cílem této seminární práce je analýza a zhodnocení současného stavu hospodaření a na základě zjištěných informací vytvoření finančního plánu na období... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční plány

86x

Metody hodnocení efektivnosti investic

Seminární práce se zabývá metodami hodnocení efektivnosti investic. Práce je dělena do dvou částí. V první - teoretické části - autor vysvětluje pojem... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční plány


73x

Jablotron - finanční plán a analýza

Práce obsahuje finanční plán na rok 2010 a finanční analýzu firmy Jablotron. Nejdříve je firma stručně charakterizována, poté je provedena externí a i... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční analýzy, Finanční plány

61x
1  2  3  »