Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Stavba a provoz strojů pro 3. ročník střední průmyslové školy

Stavba a provoz strojů pro 3. ročník střední průmyslové školy

Kategorie: Průmyslová škola, Ostatní předměty

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Frýdek-Místek

Charakteristika: Práce obsahuje kompletní zápisky z hodin maturitního předmětu stavba a provozu strojů z třetího ročníku střední průmyslové školy. Výklad látky je doplněn řadou nákresů a několika příklady. Může posloužit jako příprava k maturitě.

Obsah

1.
Mechanické převody rotačního pohybu
1.1.
Druhy mechanických převodů
1.2.
Převodové číslo
2.
Silové poměry v převodech
3.
Porovnání provozních parametrů pro různé druhy převodů
4.
Kontaktní převody se silovým stykem
4.1.
Třecí převody
4.2.
Výhody třecích převodů
4.3.
Nevýhody
4.4.
Materiál třecích kol
4.5.
Konstrukční provedení třecích kol
4.6.
Konstrukční materiály kol
4.7.
Třecí kolo s děleným třecím obložením
5.
Poloha třecích kol vůči sobě
6.
Řetězové převody
6.1.
Typy řetězových převodů
6.2.
Výhody
6.3.
Nevýhody
6.4.
Druhy použitých řetězů
6.5.
Řetězy
7.
Válečkový řetěz
8.
Zubový řetěz
9.
Lamelový řetěz
10.
Princip pouzdrového a válečkového řetězu
11.
Kloubové řetězy
12.
Řetězová kola
13.
Návrh řetězového převodu
14.
Zuby pastorků
15.
Maximální převodový poměr
16.
Vzdálenost os
17.
Rychlost řetězu
17.1.
Výklad látky
17.2.
Příklad
18.
Montáž
19.
Provoz
20.
Údržba
21.
Řemenové převody
21.1.
Charakteristika
21.2.
Výhody
21.3.
Nevýhody
22.
Druhy řemenových převodů
22.1.
Otevřené opásání
22.2.
Zkřížené opásání
22.3.
Otevřené opásání s vodícími kladkami pro změnu smyslu otáčení
22.4.
Polozkřížené opásání
22.5.
Polozkřízené s vodícím kladkami
22.6.
Otevřené s napínací kladkou
22.7.
Otevřený s napínací kladkou pro více hřídelů
23.
Převody v přesné mechanice
23.1.
Opásaný pohon s konečným pásem
23.2.
Přímočarý vratný
24.
Výpočet řemenových převodů
24.1.
Obvodová síla a tahy v opásání
24.2.
Vliv odstředivé síly
24.3.
Skluz, ztráty a účinnost řemenového převodu
25.
Ploché řemeny
26.
Klínové řemeny
27.
Natahování bez koncového řemenu
28.
Variátory
28.1.
Výklad látky
28.2.
Příklad
29.
Variátor s kuželovými koly a mezikružím
30.
Pomocí třech kol
31.
Variátor s článkovým řetězem
32.
Lanové převody
32.1.
Výhody
32.2.
Nevýhody
32.3.
Přímé zavěšení břemene
33.
Jednoduchý lanový převod
34.
Dvojitý lanový převod (n = 2)
35.
Převod jednoduchým lanem (n = 3)
36.
Zdvojený lanový převod
37.
Dvojitý lanový převod (n = 4)
38.
Ocelová lana
39.
Stejnosměrná lana
40.
Protisměrná lana
41.
Konstrukce ocelových lan
42.
Textilní lana
43.
Lanové kladky
44.
Lanové bubny
45.
Převody ozubenými koly
45.1.
Základní zákon ozubení
45.2.
S podobností trojúhelníka
46.
Boční křivky
47.
Rozdělení soukolí podle vzájemného pohyby, polohy os a tvaru kol a zubů
47.1.
Valivá soukolí
47.2.
Šroubová soukolí
47.3.
Rozdělení ozubených kol podle tvaru boční křivky zubu
48.
Kuželová soukolí
49.
Evolventní čelní soukolí s přímými zuby
50.
Tvar běžného ozubení a jeho základní rozměry
51.
Ozubení kol N
52.
Soukolí N
53.
Podřezání zubu a mezní počet zubů
54.
Korekce N
55.
Korekce VN
56.
Soukolí VN
57.
Korekce V
58.
Soukolí V s kladnou korekcí se změnou vzdálenosti os
58.1.
Příklad
58.2.
Malé kolo
58.3.
Velké kolo
59.
Pevnostní výpočty čelních ozubených kol
59.1.
Kalená kola
59.2.
Nekalená kola
60.
Pevnostní výpočet čelních ozubených kol ČSN 01 4686
60.1.
Kontrola únosnosti paty zubu v ohybu
60.2.
Kontrola dotykové únosnosti boku zubů
61.
Čelní soukolí se šikmými zuby
62.
Materiály ozubených kol
63.
Kuželová soukolí
63.1.
Typy
63.2.
Rozměry kuželových ozubených kol
63.3.
Základní pojmy kuželových ozubených kol
64.
Kuželové soukolí se šikmými šípovými a zakřivenými zuby
65.
Ozubená kola a převodovky
65.1.
Ozubená kola
65.2.
Převodovky
66.
Šroubová soukolí
67.
Šneková soukolí
67.1.
Výhody a nevýhody
67.2.
Rozdělení soukolí
67.3.
Materiál
67.4.
Doporučené materiály soukolí
67.5.
Pevnostní kontrola
67.6.
Konstrukce šneku a šnekových kol
67.7.
Montáž, demontáž
67.8.
Poškození zubu
67.9.
Zvyšování únosnosti ozubených kol
67.10.
Opravy zubů
67.11.
Seřízení ozubených kol
68.
Planetové ozubené převody
69.
Druhy čelních a kuželových planetových soukolí
70.
Šroubový mechanismus
71.
Silové poměry a účinnost
72.
Dovolená napětí lichoběžníkových závitů
73.
Kontrola štíhlosti podle Eulera
74.
Kontrola štíhlosti podle Tetmajera
75.
Kontrola závitu
76.
Šroubový mechanismus s valivými tělísky
77.
Klínový mechanismus
78.
Pákový mechanismus
79.
Páky
80.
Kloubové mechanismy
81.
Klikový mechanismus
82.
Části klikového mechanismu

Úryvek

"Mechanické převody rotačního pohybu
Účelem těchto převodů je přenos točivého pohybu
Přenášíme točivý pohyb, tím měníme otáčky a zároveň i kroutící moment ale výkon zůstává teoreticky stejný

Druhy mechanických převodů:

Převodové číslo:
Označujeme i s indexy které nám označují počet převodů a je to poměr otáček mezi hnací a hnanou hřídelí.
i_1,2=n_1/n_2 =f_1/f_2 = ω_1/ω_2
Převodové číslo můžeme také vyjádřit u ozubených a řetězových převodů pomocí počtu zubů nebo také u ostatních převodů pomocí průměru.
i_1,2=n_1/n_2 =f_1/f_2 = ω_1/ω_2 =D_2/D_1 =z_2/z_1
Převody, které přenášejí obvodovou sílu třením, řemenový, lanový, třecí mají skutečnou obvodovou rychlost hnaného kola menší následkem prokluzu. Otáčky hnaného hřídele pak vypočítáme:
f_2=(l- Ψ) f_1/i_1,2
Součinitel Ψ bývá 1-5% podle druhu převodu.
Vícenásobné převody používáme při realizaci velkých převodových čísel.

Pro složený převod vypočteme převodové číslo:
i_1,6=f_1/f_6 =D_2/D_1 =D_4/D_3 =D_6/D_5
Platí tedy:
i_(1,n)=f_1/f_n =D_2/D_1 …….=D_n/D_(n-1)
Pro realizaci převodu pomoci deseti kol bude pro převodové číslo platit:
i_1,10=f_1/f_10 =D_2/D_1 =D_4/D_3 =D_6/D_5 =D_8/D_7 =D_10/D_9

Silové poměry v převodech
Aby nedocházelo k poruchám, musí být obvodová síla a obvodová rychlost na obou kotoučích tedy hnacím i hnaném stejná.
Měříme ji u převodu se silovým stykem na obvodech kotoučů (u klínových řemenic na vypočteném průměru).
U převodu s tvarovým stykem se měří na roztečné kružnici.
Převody však ovlivňují ztráty v ložiscích hnacího a hnaného hřídele, a ztráty vlastního převodu. (třením mezi tvarovými prvky, prokluzem).
Přenášený výkon je tedy menší o tyto ztráty a přenese se na ně část mechanické energie.
P2= P1* η1,2
Jestliže má mít hnaná hřídel určitý kroutící moment, pak kroutící moment vstupního kola bude:"

Poznámka

Práce obsahu nákresy a tabulky o rozsahu cca 20 stran.
Některé obrázky v práci chybí.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26366
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse