Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Stavba eukaryotické buňky

Stavba eukaryotické buňky


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373, Praha 9

Charakteristika: Práce zabývající se stavbou eukaryotické buňky. Stručné kategorizované zápisky.

Obsah

Stavba eukaryotické buňky 3
Rozdíly živočišná x rostlinná 3
Velikost 3
Tvar 3
Jádro 3
Karyolema 3
Perinukleární prostor 3
Karyoplazma 3
Jaderné póry 3
Jadérko – nukleolus 3
Jaderná hmota 3
Funkce jádra 4
Mitochondrie 4
Funkce mitochondrie 4
Endoplazmatické retikulum 4
Funkce endoplazmatického retikula 4
Golgiho systém/aparát/komplex 4
Funkce Golgiho systému 4
Lyzozomy 5
Funkce lyzozomů 5
Cytozomy 5
Funkce cytozomů 5
Vakuoly 5
Funkce vakuol 5
Plastidy 5
Bezbarvé plastidy 5
Barevné plastidy 6
Chloroplast 6
Funkce 6
Cytoskeletální systém 6
Funkce 6
Buněčná stěna 7
Funkce buněčné stěny 7
Cytoplazma 7
Funkce cytoplazmy 7
Plazmatická membrána 7
Funkce plazmatické membrány 8

Úryvek

"Funkce endoplazmatického retikula
• Syntéza bílkovin
• Syntéza lipidů a polysacharidů
• Transport látek v buňce
• Skladovací prostor („špajz“)
Golgiho systém/aparát/komplex
• Srpovité váčky
• Činnost navazuje na činnost endoplazmatického retikula
Funkce Golgiho systému
• Upravuje produkty endoplazmatického retikula
• Exocytóza ► vylučování odpadních látek
• Vytváření dalších organel v buňce
o Lyzozomy
o Cytozomy
Lyzozomy
• Jen u živočišných buněk
• U rostlin ► vakuoly
• Kulovité váčky
• Jedna membrána
Funkce lyzozomů
• Nitrobuněčné trávení
o Obsahují trávící enzymy
Cytozomy
• U rostlin i živočichů
• Kulovité váčky
• Enzymy
Funkce cytozomů
• Rozklad nízkomolekulárních látek
o Jednodušších
Vakuoly
• Jednomembránové váčky
• Lze vidět i světelným mikroskopem ► velké
• Membrána = tonoplast
• Uvnitř buněčná šťáva
• Soubor vakuol v 1 buňce = vakuom
• Mladší buňky ► několik jednotlivých vakuol
• Starší buňky ► jedna centrální vakuola ► utlačuje jádro k okraji
Funkce vakuol
• Trávení, metabolismus
o Trávící enzymy
• Ukládání zásobních látek
o Zásobárna vody
Plastidy
• Barviva
• Podílejí se na autotrofii
• Semiautonomní organela
1. Bezbarvé
2. Barevné
Bezbarvé plastidy
• Leukoplasty
• V pletivech v neosvětlených částech rostlin
o Kořeny
• Žádná důležitá funkce
o Maximálně zásoba
Barevné plastidy
• Pigmenty
1) Fotosynteticky aktivní
a. Chloroplasty
i. Chlorofyl ► zelená
b. Rodoplasty
i. Fykoerytrin ► červená
ii. Fykocyan ► modrá
 V červených řasách ► ruduchy
c. Feoplasty
i. Fukoxantin ► hnědá"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54b2923a6923a.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Stavba_eukaryoticke_bunky.doc (100 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse