Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Stavba silnice - slovensky

Stavba silnice - slovensky

Kategorie: Technické obory - cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá stavbou silnice. Dělí se na 2 poloviny - část technickou a textovou. V úvodu popisuje teoretické podklady nutné pro výstavbu, poté se věnuje technickým náležitostem.

Obsah

1.
Textová časť
1.1
Základne údaje o stavbe
1.2
Východiskové podklady
1.3
Všeobecný popis stavby
2.Technická časť
2.1
Smerové vedenie
2.2
Výškové vedenie
2.3
Priečne usporiadanie
2.4
Zemné teleso
2.5
Odvodnenie
2.6
Bezpečnostné zariadenia

Úryvek

"2.2/Výškové vedenie

S ohľadom na prirodzený stúpajúci priebeh terénu bolo upravené výškové vedenie trasy cestnej komunikácie návrhom nivelety. Maximálne pozdĺžne sklony nivelety v závislosti od členitosti územia a návrhovej rýchlosti predpisuje norma STN 736101. Pre návrhovú rýchlosť 60 km/h určuje norma maximálny sklon 7,5 %.
Výškové vedenie bolo riešené pomocou výškového polygónu, ktorý pozostáva z troch polygónových strán nasledovných dĺžok a sklonov:
1. l1= 350,00 m, s1= +0,45 %;
2. l2= 1075,00 m, s2= -5,0 %;
3. l3= 125,00 m, s3= +3,0 %;
Navrhnuté boli dva výškové parabolické oblúky o polomere R s dĺžkou dotyčnice t :
1. R = 2600 m, t = 71 m – vypuklý (vrcholový)
2. R = 2000 m, t = 80 m – vydutý (údolnicový)

Začiatočný bod úseku leží vo výške 308,70 m.n.m., koniec úseku vo výške 260,275 m.n.m. prevýšenie medzi začiatkom a koncom trasy je 48,425 m.

2.3/Priečne usporiadanie

Z celkovej kategorijnej šírky cestnej komunikácie 11,5m (návrh kategórie cestnej komunikácie: predbežný výpočet, posúdenie – výpočty) tvorí jazdný pás 7,0 m ( dva jazdné pruhy po 3,5m). Z dôvodu navrhnutia odvodňovacieho priepustu v staničení 1,38500 km bolo navrhnuté zvodidlo o dĺžke 80 m a následne aj rozšírenie krajnice medzi staničeniami 1,38500 km a 1,46500 km. Kategória cestnej komunikácie vyhovuje podľa posúdenia. Priečne šírkové usporiadanie cesty je podľa kategórie C11,5/60. Základný obojstranný priečny sklon povrchu vozovky je strechovitý – 2% od osi komunikácie v priamom úseku. Prechod priečneho sklonu v priamej trati do dostredivého sklonu v oblúku je určený otáčaním plochy vozovkového pása okolo osi vozovkového pása. V oblúku je jednostranný dostredivý sklon– 3% v prvom ľavotočivom a 5% v druhom ľavotočivom.
Na základe dopravného zaťaženia bola navrhnutá vozovka:
- asfaltový betón AB III-60, AB II-50 110mm
- obaľované kamenivo OK II-110 110mm
- cementová stabilizácia SI 230 230mm
- štrkopiesok SP 220 220 mm
Celková hrúbka vozovky je 670 mm. Sklon zemnej pláne je 3% v smere od osi komunikácie, v prípade ak má spevnená časť vozovky jednotný dostredivý sklon oblúku viac ako 3% je sklon zemnej pláne zhodný so sklom vozovky. Schematické znázornenie skladby vozovky ako aj priečne usporiadanie cestnej komunikácie je znázornené vo vzorovom priečnom reze – príloha č.4.
K presnému zostrojeniu situácie na podrobnejšie riešenom úseku cestnej komunikácie v staničení 0,7 – 1,5 km bolo potrebné zostrojiť konkrétne priečne rezy v pravidelnom odstupe 50m, ktoré sú uvedené v prílohe č.5.

2.4/Zemné teleso

S ohľadom na návrh výškového vedenia je časť trasy cestnej komunikácie vedená v záreze a časť v násype. Sklon svahu v záreze je 1:2. Ak je cestná komunikácia riešená v násype, násypový svah má sklon 1:2,5. Maximálnu hodnotu násypu 4,9m, dosahuje komunikácia v staničení 1,4250. Maximálnu hodnotu zárezu – 4,4m, dosahuje v staničení 1,0500.

2.5/Odvodnenie

Odvodnenie komunikácie je zabezpečené priečnymi sklonmi vozovky. Cestná komunikácia je v prípade zárezu odvodňovaná súbežnou priekopou. Minimálna hĺbka priekopy je 0,4m. Zemná pláň je odvodňovaná pomocou trativodu uloženého pod nespevnenou časťou krajnice vo výkope, a pomocou 15cm hrubej drenážnej vrstvy vyúsťujúcej v násypovom svahu. V staničení 1,42500 km je navrhnutý priepust na odvobnenie komunikácie. Keď je dno priekopy vyššie ako trativod, po celej dĺžke trativodu bola navrhnutá dláždená priekopa z priečnymi sklonmi svahov 1:3 od nespevnenej časti krajnice a 1:2 na strane zárezu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14708
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse