Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Stoletá válka - anglicky

Stoletá válka - anglicky


Kategorie: Angličtina, Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou stručných výpisků v anglickém jazyce vysvětluje důvody, které vedly ke vzniku tohoto konfliktu. Dále pak jeho průběh, roli jednotlivých důležitých osobností na obou stranách a jednou větou také zmiňuje poválečný vývoj v Anglii a Francii.

Obsah

1.
Důvody vzniku
2.
První období
3.
Druhé období
4.
Třetí období
5.
Poválečný vývoj

Úryvek

“ Third period: - from 1378 the situation was more complicated because of the Papalschism
- 1415 Henry V, claimed the French crown again -> battle at Agincourt -> Henry ruled whole Normandy
- 1420 Henry V. and the French queen Isabel made the Treat at Troyes. Henry should marry Catherine(daughter of Charles VI.) and then become king, but he never did it.
- untill 1429 was French empire ruled by Charles VII.
- Duke of Bedford besieged Orleans. The French kept it until Joan of Arc appeared
- 1435 all representatives from Europe were called together to discuss the situation
- 1436 the French capturedParis, 1449 Normandy, 1453 England lost the battle at Castillon and the Hundred year’s war was finally over."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47232a3ebf6cd.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
The_Hudnred_Years.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse