Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Stoletá válka mezi Anglií a Francií

Stoletá válka mezi Anglií a Francií


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Královická 668, Brandýs n.L.-St.Boleslav

Charakteristika: Práce přináší krátký souhrnný přehled informací o stoleté válce mezi Anglií a Francií, která probíhala v letech 1337 až 1453.

Obsah

1.
Předpoklady války.
2.
První fáze
3.
Druhá fáze
4.
Třetí fáze

Úryvek

"Stoletá válka byl dlouhotrvající konflikt (116 let) mezi dvěma středověkými evropskými velmocemi - Anglií a Francií. Příčinou boje byl spor o území tehdejších Flander. Konkrétně se jednalo o území severovýchodní Francie a část Belgie, které bylo volně připojeno k Francii. Byly zde manufaktury určené na zpracování ovčí vlny, jež přinášely velký zisk. Na dovozu ovčí vlny byla tehdy Anglie závislá, proto brzy projevila zájem o toto hrabství. Jako záminka pro napadení zmíněného území posloužilo r. 1328 vymření rodu Kapetovců po meči. Anglický král Eduard III. (1327 - 1377) , který byl synem francouzské princezny Isabely, jakožto vzdálený příbuzný této dynastie, si začal na základě sálského zákonu, který vylučoval z nástupnictví ženy, činit nárok na francouzský trůn. Byl však odmítnut a na francouzský trůn byl dosazen rod Valois. Tím byl zahájen válečný konflikt mezi oběma zeměmi.
Stoletá válka probíhala ve 3 fázích:
1) První fáze (1337 - 1360)
2) Druhá fáze (1360 - 1374)
3) Třetí fáze (1415 - 1453)
První fáze - časová chronologie
• 1337 - vylodění Angličanů v Calais
• 1338 - napadení a vypálení anglického přístavu Portsmouth francouzským loďstvem
• 1346 - bitva u Kresčaku; vítězství Angličanů
• 1347 - dobytí Calais Angličany
• 1356 - bitva u Poitiers; vítězství Angličanů - fr. král Jan zajat
• 1357 - rozpuštění generálních stavů v Paříži
• 1360 - mírová smlouva u Brétigny - Eduard III. se vzdává nároku na francouzský trůn

Druhá fáze - časová chronologie
• 1364 - Karel V. se stává francouzským králem
• 1369 - Karel V. vyhlašuje válku Anglii
• 1374 - dočasný mír mezi oběma zeměmi (trvá až do r. 1415)


Třetí fáze - časová chronologie

• 1415 - vylodění Jindřicha V. v Normandii, bitva u Azincourtu - drtivá porážka fr.rytířstva anglickými lučištníky
• 1420 - smlouva v Troyes - dauphin Karel je zbaven nástupnictví, Jindřich V. se žení s jeho sestrou Markétou a tím upevňuje svůj nárok na fr. trůn
• 1429 - osvobození Orléansu Janou z Arku, porážka Angličanů v bitvě u Patay
• 1431 - upálení Jany z Arku v Rouenu
• 1449 - znovudobytí Normandie Francouzi
• 1453 - vítězství Francouzů v bitvě u Castillonu; dobyto zpátky veškeré území s výjimkou přístavu Calais a Normanských ostrovů"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51a1f875ef74d.zip (48 kB)
Nezabalený formát:
Stoleta_valka_mezi_Anglii_a_Francii.doc (74 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse