Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Strategie chování v náročných životních situacích

Strategie chování v náročných životních situacích


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve svém úvodu stručně charakterizuje předmět výzkumu psychických procesů a chování člověka v náročných situacích. Dále se stručně věnuje klasifikacím náročných životních situací a strategií chování, které v nich lze přijmout.

Obsah

1.
Výzkum chování člověka v náročných životních situacích
2.
Klasifikace náročných životních situací
3.
Klasifikace strategií chování a jejich výběr

Úryvek

"Výzkum psychických procesů a chování člověka v náročných životních situacích má v psychologii dlouhodobou tradici. Hlavním podnětem rozvoje této oblasti poznání je hledání efektivních způsobů adaptace člověka na složité podmínky současného dynamického životního stylu. Výzkum probíhá ve třech liniích: první linie se zaměřuje na identifikaci, klasifikaci situací, které člověk vnímá jako problémové, druhá linie se snaží odhalit jak se člověk chová, jak řeší a jak zvládá tyto situace a třetí linie hledá souvislosti mezi způsobem zvládání zátěžových situací a dispozičními charakteristikami člověka. Společnou charakteristikou těchto tří linií je pojmová neujasněnost a nejednotnost konkrétních, jednotlivých výzkumů.
Nárůst zájmu o výzkum strategií chování v náročných životních situacích dnes souvisí s výzkumem problematiky copingu (zvládání náročných situací) J. Výrost rozlišil tři podmínky (antecedenty), které jsou vnímané jako náročné: stresové situace (mimořádné situace všeobecného ohrožení člověka), životní události (tzv. životní krize, přechodné fáze, které přerušují stabilní období života – např. sňatek, ztráta zaměstnání, rozvod, apod.) a náročné životní situace (situace, které jsou subjektivně chápány jako kritické, ale zároveň mají i sociální rozměr, protože se týkají i ostatních sociálních objektů a jejich vztahů).

Klasifikace náročných životních situací
Této problematice, identifikaci situací, které člověk chápe jako krizové, složité, nepříjemné, je v celkovém výzkumu věnována menší pozornost než identifikaci strategií chování. Přesto vytvořil bylo vytvořeno několik většinou multidimenzionálních klasifikací. Například v roce 1983 Reese a Smyer navrhli dvoudimenzionální klasifikaci životních událostí založených na dimenzi typ životní události (biologický, individuálně-psychologický, kulturně-sociologický, fyzikální) a na dimenzi kontext životní události (určili 14 kontextů, které později prostřednictvím rozsáhlého výzkumu redukovala Bolfíková na 8 kontextů: zdraví, choroba a smrt, manželské a partnerské vztahy, rodina, kamarádské a přátelské vztahy, škola, vzdělání a zkouška, práce, finance, morálka, existenciální otázky a společenské normy). Například smrt matky je událost biologického typu a kontext rodina a smrt nebo ztráta většího obnosu peněz je individuálně-psychologický typ události kontext finance. Ne vždy jde ovšem událost jednoznačně zařadit."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50d4e7f11daeb.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Strategie_chovani_v_narocnych_zivotnich_situacich.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse