Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Straý zákon

Straý zákon

Kategorie: Čeština

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna, příspěvková organizace http://www.gymklob.info, Klobouky u Brna

Charakteristika: Seminární práce z českého jazyka zodpovídá na řadu otázek týkajících se Starého zákona. Uvádí nejprve jeho části i okolnosti vzniku a poté se blíže věnuje vybraným tématům, příběhům a postavám Starého zákona. Seznamuje také s literárními formami, které jsou v něm využité, nebo jeho vlivem na umění.

Obsah

1.
Úvod
2.
Obecná charakteristika
3.
Jednotlivé části
4.
Okolnosti vzniku díla
4.1.
Leningrad Codex
5.
Proroci
5.1.
Píšící proroci
5.2.
Nepíšící proroci
6.
Knihy kanonické a deuterokanonické
7.
Vztah mezi člověkem a Bohem v ukázkách z Genesis
8.
Postavy z Genesis a jejich dnešní podoba
9.
Význam Mojžíše
10.
Role Šalamouna
11.
Příběh Joba
12.
Samsonův pád a triumf
13.
Zkratka JHVH
14.
Symbol čísla ve starém zákoně
15.
Charakteristika žalmu
16.
Rozeber žalm 139
17.
Vysvětlení ukázek z Knihy přísloví
18.
Literární formy ve Starém zákoně
19.
Lyrika
20.
Epika
21.
Drama
22.
Souvislost Starého zákona a Kabaly
23.
Vliv Starého zákona na umění
24.
Závěr

Úryvek

"1. Obecná charakteristika
Starý zákon je soubor 39 ( beru v úvahu jen knihy uznávané židy a křesťany) a to jsou knihy: První Kniha Mojžíšova, Druhá Kniha Mojžíšova, Třetí Kniha Mojžíšova, Čtvrtá Kniha Mojžíšova, Pátá Kniha Mojžíšova, Kniha Jozue ,Kniha Soudců, Kniha Rút, První Kniha Samuelova, Druhá Kniha Samuelova, První Kniha Královská , Druhá Kniha Královská První Kniha Paralipomenon, Druhá Kniha Paralipomenon , Ezdráš, Nehemiáš, Ester, Jób, Žalmy, Přísloví, Kazatel , Píseň Šalamounova, Izajáš, Jeremiáš, Pláč Jeremiášův, Ezekiel, Daniel, Ozeáš, Joel, Ámos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofoniáš, Ageus, Zachariáš, Malachiáš. Tyto knihy vypráví o vzniku světa, potopě, prvních lidech a Bohu, v pozdější části je to i kronika života židovského národa a jejich zkušeností s Bohem. Objevují se zde i proroctví o příchodu mesiáše – Ježíše, jehož dobrodružství jsou líčeny v knize Nový zákon (události v Novém zákonu jsou zhruba 700 let po Starém zákonu).Většina textů je psána hebrejsky a aramejsky(novější části), až na deuterokanonické knihy, které jsou psány řecky.
Vznik Starého zákona se traduje kolem roku 1500 př. n. l. a vznikal přes 1000 let. Autoři Starého zákona vyplývají z názvů samotných knih ( např. Druhou Samuelovu napsal pravděpodobně Samuel). Nejdůležitější z nich je však Mojžíš, který s největší pravděpodobnoutí napsal Pentateuch, který je základem židovské víry.
2. Jednotlivé části
a) Tóra – neboli taky Pentateuch, je soubor pěti knih (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium), které tvoří základ judaismu. Obsahuje příběhy o Adamovi a Evě, Abrahámovi, Noemovi, Izákovi, Jákobovi, Mojžíšovi, vyvedení z Egypta, putování po poušti až příběhy o Zaslíbené zemi.
b) Proroci – lze zde najít knihy: Kniha Jozue, Kniha Soudců, 1. kniha Samuelova, 2. kniha Samuelova, 1. kniha královská, 2. kniha královská, kniha Izajáš, kniha Jeremjáš, kniha Ezechiel, 12 proroků. V knize nazývané „12 proroků“ nalezneme následující knihy: kniha Ozeáš, kniha Jóel, kniha Ámos, kniha Abdijáš, kniha Jonáš, kniha Micheáš, kniha Nahum, kniha Abakuk, kniha Sofonjáš, kniha Ageus, kniha Zacharjáš, kniha Malachiáš.
c) Spisy – knihy: Žalmy, Jób, Přísloví, Píseň písní, Rút, Pláč, Kazatel, Ester, Daniel, Ezdráš, Nehemjáš, 1. a 2. Paralipomenon
3. Okolnosti vzniku díla
První biblické příběhy se předávali ústní lidovou slovesností již před rokem 1500 př. n. l., ale zápisy (Starý zákon se zapisoval na svitky) vznikala od desátého až po první století před Kristem. Spory se také vedou o autorství SZ, některé zdroje uvádějí, že Mojžíš (žil v 13. století a je pravděpodobným autorem Pentateuchu=Tóry, kromě poslední kapitolí Deuteronomia, jejichž autorem má být Áron) Tóru nenapsal a že byla napsána teprve v 3. stol. př. n. l. Konkrétně Mojžíš je podle biblických kritiků spojení několika mýtů a pověstí, k tomu napomáhá fakt, že Mojžíš je uváděn v SZ pod několika různými jmény.
Další zdroje uvádějí Mojžíše ne jako autora, ale jako uspořadatele tabulek tzv. před Mojžíšem byly jiní autoři, ale on z nich udělal ucelenou knihu resp. serii knih.
Mnoho sporů bylo také vedeno o přesnost textů, protože 2000 let opisování se musí do kvality a přesnosti promítnout. Ale byly nalezeny Masoretské texty, pravděpodobně z období po 6. stol. našeho letopočtu, které potvrzují současné znění Starého zákona a vyvracují kritiku. Jedním z nejstarších textů (nekompletních) je Aleppo Codex. Kompletní tabulky se záznamem z roku 1008 n. l., viz Leningrad Codex. Masoretské texty vznikly ,protože v desátem století po Kristu čím dál tím míň židů dokázalo číst originální hebrejské texty, které byly psané speciání biblickou hebrejštinou(je to první,nejstarší a spisovný zápis hebrejštiny)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26463
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse