Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Středoškolská odborná činnost - absolventská práce

Středoškolská odborná činnost - absolventská práce

Kategorie: Fyzika, Humanitní - ostatní

Typ práce: Absolventské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Absolventská práce seznamuje s významem, pravidly, účastí či historií celostátní soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ). Podána je jak charakteristika soutěže obecně, tak speciálně v oboru fyzika. První kapitoly pojednávají o cílech a historii soutěže, odkud se autor obrací k základním doporučením pro účastníky. Následně seznamuje se zahraničními soutěžemi charakterem podobnými SOČ, nejlepšími účastníky z oboru fyzika za posledních deset let a sleduje rovněž zastoupení prací z jednotlivých krajů. Autor dodává také své dřívější texty vztahující se k jeho účasti v SOČ a příbuzné soutěži. Závěr práce pak oceňuje význam Středoškolské odborné činnosti.

Obsah

1.
Úvod
2.
Co je to SOČ?
3.
Historie SOČ
4.
Jak začít, pokud se chci účastnit SOĆ?
5.
Formální stránka práce
6.
Hodnocení SOČ
7.
Úloha konzultanta
8.
Zahraniční soutěže podobné SOČ
8.1.
Intel International Science & Engineering Fair
8.2.
European Union Contest for Young Scientists
8.3.
International Conference of Young Scientists (ICYS)
8.4.
Celostátní přehlídka SOČ SR
8.5.
European science olympiad (EUSO)
8.6.
První krok k Nobelově ceně za fyziku
8.7.
Juniorská mezinárodní přírodovědná olympiáda (IJSO)
8.8.
Turnaj mladých fyziků (TMF)
9.
Největší úspěchy našich soutěžících na zahraničních soutěžích
9.1.
INTEL ISEF
9.2.
EUSO
10.
Nejlepší účastníci posledních deseti ročníků SOČ v kategorii fyzika
11.
Úspěšnost jednotlivých krajů od roku 2003 až do roku 2008
12.
Přehled počtu prací SOČ v okresních a krajských kolech od r. 2003 do r. 2010
13.
Konference „30 let Středoškolské odborné činnosti v oboru fyzika“
14.
Můj příspěvek na konferenci „30 let Středoškolské odborné činnosti v oboru fyzika“
15.
Můj příspěvek na konferenci „20 let Turnaje mladých fyziků“
16.
Pět otázek na téma SOČ pro Ing. M. Fatkovou
17.
Závěr
18.
Příloha: Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Úryvek

"2. Co je to SOČ?
SOČ je zkratka vytvořená ze tří slov - Středoškolská odborná činnost. Jedná se o dobrovolnou zájmovou činnost žáků ze všech typů středních škol, kterou uskutečňují ve svých školách, mimoškolních zařízeních, klubech nebo individuálně. Výsledkem SOČ je zpravidla vypracovaná samostatná práce nebo učební pomůcka. Ta je předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou. Posláním Středoškolské odborné činnosti je všestranně rozvíjet a podporovat odborné zájmy žáků, prohlubovat a rozšiřovat jejich odborné vědomosti a zkušenosti, individuální schopnosti, napomáhat při rozvoji jejich studijní a odborné aktivity i osobnosti. Dále by měla vést žáky k samostatnému tvořivému myšlení a aktivnímu řešení úloh, napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a podporovat jejich další odborný růst a přispívat k účelnému využívání volného času žáků. Studenti se naučí samostatně pracovat a hledat potřebné informace v odborné literatuře. Při obhajobách se naučí svoji práci nejen srozumitelně vysvětlit odborné porotě, ale i diskutovat s porotou a svou práci úspěšně věcně obhájit. Tyto zkušenosti se budou jistě hodit nejen při odborných maturitách, ale i při eventuálních přijímacích zkouškách na vysokou školu a při jakékoliv další odborné činnosti.

SOČ zahrnuje celou řadu nejrůznějších oborů, a právě proto má ambice na jedno z předních míst mezi nejrůznějšími v současnosti realizovanými soutěžemi.

Soutěžní obory

Od roku 2005 je každoročně vypisováno 18 soutěžních oborů:
1. matematika a matematická informatika
2. fyzika
3. chemie
4. biologie
5. geologie, geografie
6. zdravotnictví
7. zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
8. ochrana a tvorba životního prostředí
9. strojírenství, hutnictví, doprava a příbuzné technické obory
10. elektrotechnika, elektronika, technika počítačů a telekomunikace
11. stavebnictví, architektura
12. tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
13. ekonomika a řízení
14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
15. teorie kultury, umění a umělecké tvorby
16. historie
17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
18. informatika


Je možné, že práce tematicky zasahuje do více oborů. Rozhodnutí pak závisí na převládajícím zaměření práce.
Může se také stát, že téma práce plně neodpovídá žádnému z vyhlášených soutěžních oborů. V tomto případě ji opět zařadíme podle převažujícího charakteru do oboru, který je zvolenému tématu nejbližší.
Pokud si přesto nebudete jisti, může vaši práci škola, na které studujete, zaslat vyšší, okresní nebo krajské komisi, která ji s vaším souhlasem zařadí sama.
Změnu v zařazení práce do příslušného oboru je možné provést nejpozději na úrovni krajského kola SOČ, se souhlasem autora a min. 1 týden před vlastní obhajobou. Záznam o změně musí být uveden na přihlášce včetně podpisu stvrzujícího souhlas autora.)

Posláním SOČ je:
• všestranně rozvíjet a podporovat odborné zájmy studentů,
• prohlubovat a rozšiřovat odborné vědomosti a zkušenosti a individuální schopnosti
• rozvíjet tvořivé myšlení
• rozvíjet talent, podporovat odborný růst
• účelně využívat volný čas"

Poznámka

Některé pasáže práce jsou volně dostupné na internetu.
Součástí práce jsou grafy, tabulky a fotografie, rozsah čistého textu činí cca 39 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23463
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse