Stres


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Charakteristika stresu, stresory, škodliviny (fyzikální, toxické, infekční, fyzické, psychické a sociální), proměny stresu s věkem a situacemi. Jaké jsou možné reakce na stres - stresová reakce, psychosomatické choroby, pasivita, deprese. Nástup stresové situace - co se odehrává v organismu, automatické reakce, aktivizace žláz s vnitřní sekrecí, dýchání a srdeční činnost. Jak zvládnout stres. Popis ve kterých situacích se autor dostává do stresu a jak tyto situace řeší.

Obsah

1.
Stres
1.1
Reakce na stresové situace
1.2
Nástup stresové reakce
1.3
Jak zvládnout stres
1.4
Jak se vypořádává se stresem autor

Úryvek

"Co se vlastně odehrává v organismu při nástupu stresové situace?
Za normálních okolností reaguje člověk na stresor tzv. automatickou poplachovou reakcí, která automaticky připravuje organismus k akci. Původně se jednalo o přípravu na boj nebo útěk a k této automatické přípravě dochází v každém případě i dnes.
Podnětem automatické reakce v dnešní době ovšem může být i jen potenciální nebezpečí způsobené slovní urážkou, konfliktem doma nebo na pracovišti. I tyto reakce v nás vyvolají poplach, který uvede organismu do nejvyšší pohotovosti.
Nejprve zasáhne složka nervová a dále mobilizuje žlázy s vnitřní sekrecí, které vylučují své hormony do krve. Zrychluje se srdeční činnost i dýchání, zvyšuje se krevní tlak i množství krevního cukru, dochází k přerozdělení krve do svalů jako příprava na boj či útěk. Hormony ovlivňují vzestup dalších látek v krvi.
My cítíme jak srdce zrychlilo svoji činnost, zvýšil se nám krevní tlak, napínají se svaly a jsou připraveny k obrannému činu, protože fyziologicky je náš organismus připraven na stres jako organismus pračlověka. Poplach je vyhlášen a pohotovost je v rámci možností jedince dokonalá. Mechanismus připravený pro obranu pračlověka dnes již ovšem většinou nesehrává svoji úlohu a zde dochází k rozporu mezi přípravou organismu pro boj a skutečnou potřebou nebo spíše nepotřebou organismu využít uvedený fylogeneticky připravený mechanismus ke skutečnému boji. A to pravděpodobně má významný vliv na vznik psychosomatických nemocí."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x440587f815d76.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Stres.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse