Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Stresové situace

Stresové situace


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stres - tlaky, stresové reakce, přínos stresu =) eustres x distres. Stresory - fyzikálně-chemické, myšlenkové, sociální. Konfliktní situace - konflikty v profesi, stresové faktory.

Obsah

1) Stres jako choroba století
2) Eustres a distres
3) Stresory
4) Konflikty

Úryvek

"Přesto stres nemusí být vždy škodlivý, jak ho chápe většina z nás, ale může být i užitečný, aktivující pro jedince. Normální aktivující stres, který nás motivuje k tvořivým změnám aktuálně nevyhovujících vnějších i vnitřních podmínek a po kterém zavládne nová vyváženost, homeostáza, nazýváme eustresem. Bez stresu by bylo málo pozitivních změn a konstruktivních činností, protože každý živý organismus stres potřebuje. K maximálnímu výkonu, před důležitou schůzkou, v náročných podmínkách potřebujeme určité napětí, při kterém se mobilizují síly – jsme schopni „překonávat sebe sama“.
Z eustresu se stává distres když míra únosnosti přeteče, ztrácí se pocit jistoty, adekvátnosti, cítíme přetížení, zoufalství, bezmoc a ztrát"

Poznámka

Špatně graficky členěno.
Není uvedena použitá literatura.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4408ae332586.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Stresove_situace.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse