Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Stručná historie e-learningu a distančního vzdělávání - didaktický materiál anglicky

Stručná historie e-learningu a distančního vzdělávání - didaktický materiál anglicky


Kategorie: Nauky o anglickém jazyce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Práce obsahuje didaktický materiál v angličtině, který se věnuje problematice e-learningu a distančního vzdělávání a je určen pokročilým studentům. Jeho cílem je nejen procvičit čtení s porozuměním, ale také informovat o termínech týkajících se školské problematiky. Neznámá slovíčka jsou vyznačena a opatřena českým překladem. Text článku je rovněž doplněn o úkoly.

Obsah

1.
Článek Stručná historie e-learningu a distančního vzdělávání
2.
Slovíčka
3.
Úkoly

Úryvek

"A Brief History of E-learning and Distance Education
By Natalie Aranda

E-learning is a very broad term. It is used to describe any type of learning environment that is computer enhanced. There are multiple technologies that can be employed in E-learning. It has become one of those types of words that are so general as to have lost some of its meaning. Distance learning is something that has evolved from E-learning. It is used to describe a learning environment that takes place away from the actual traditional classroom and campus.
E-learning began at just about the same time that a computer was developed that was practical for personal use. In fact, the concept and practice of distance learning predates the computer area by almost 100 years. In England, in 1840, shorthand classes were being offered by correspondence courses through the mail. The improvements to the postal service made this method of distance learning popular in the early part of the last century. This led to a large number of "through the mail" type of educational programs. The computer only made distance learning easy and better. Television, video recorders, and even radio have all made a contribution to distance learning.
E-learning and distance learning are not quite the same thing. The basic thing that distinguishes distance education is the physical separation of the student from the instructor and the classroom. E-learning, however, became part of the classroom environment from the beginning. The early use of computers was geared to help the classroom instructor. Gradually, as more and more personal computers became available, the idea of online classes was explored by some pioneering Colleges and Universities. The early attempts at distance education were hampered by resistance from traditionalist within the education field.
Some invoked what they called the philosophy of education to demonstrate that the teacher was essential to the educational process. This resistance led to the early online degrees being considered inferior to traditionally obtained degrees. This prejudice extended to the personal departments of major employers. When choosing between two otherwise equally qualified applicants, preference was shown to the person holding the traditional degree. In recent years this has changed drastically. The improvements in E-learning technology and the ability to create virtual classrooms and a virtual learning environment (VLE) has gradually broken down the resistance. This process has been helped by the emergence of a new generation that
was weaned on the computer. It would not be surprising if within another generation, the pendulum shifts completely and the online degree is the one that is respected and coveted.

GLOSSARY CORNER:
(to) enhance : zvýšit, zvětšit, pozvednout
(to) evolve : rozvinout (se), vyvinout (se)
(to) predate: předcházet (čemu), být starší (než co), být staršího data (než co)
(to) distinguish: rozlišovat, rozeznávat, dělat rozdíl, odlišovat (co)
(to) gear: připravit, orientovat se, být vybaven (na jistý účel)
(to) hamper: překážet, bránit, vadit; omezovat, brzdit, rušit
(to) invoke: dovolávat se (čeho), odvolávat se (na co); uplatňovat, použít
(to) extend: rozšířit (se), mít vliv na (koho,co), prodloužit (smlouvu, termín)
(to) break down: zbořit, prolomit, prorazit; zdolat, překonat
(to) wean (on): odstavit, přestat kojit (dítě); odnaučit, odvyknout (koho)
pendulum: kyvadlo, výkyvy
(to) covet: dychtit (po čem), prahnout (po čem), bažit (po čem)
Article Source: http://EzineArticles.com/496460

ÚKOL:
1) Najdi v článku výrazy, které se vztahují ke vzdělání a školské problematice, zvýrazni je žlutou barvou a najdi k nim vhodný český ekvivalent. (např. LEARNING ENVIRONMENT)
2) Najdi v článku výrazy, které se vztahují k problematice ICT, zvýrazni je zelenou barvou a najdi k nim vhodný český ekvivalent. (např. PERSONAL COMPUTER)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x506360f86c66b.zip (374 kB)
Nezabalený formát:
Strucna_historie_e-learningu_didakticky_material.pdf (390 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse